PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Boarie's operation with insufficiently broad bladder flap
Article published in Urologia Polska 1979/32/2.

authors

Jerzy Czopik
Klinika Urologii Instytutu Chirurgii Śl. AM
Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. Cz. Sadliński
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. J. Zieliński

summary

In a patient with a long end-segment of the right ureter lacking plastic ope­ration was performed by the method of Boerie. However, the flap obtained from the bladder was too narrow and too thick that it could be used for tubę forma-tion. It was left as an embedded flap with the ureter implanted into its end. After. several weeks a tubę developed from the flap.

references

  1. Michałowski E.: Urologia operacyjna 1975, str. 303—310.
  2. Wesołowski S., Borkowski A.: Uszkodzenia połączenia miedniczkowo-moczowodowego lub moczowodu podczas wtórnych operacji kamicy nerkowej. Pamiętnik XIV Zjazdu Nau­kowego PTU 1974, str. 95—100.
  3. Zieliński J.: Doświadczenia nad regeneracją moczowodu w zastosowaniu do leczenia jego zwężenia. Folia Medica Cracoviensia, 1961, 3, 613—642.

correspondence

ul. Warszawska 49/10
Katowice