PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

The fructure of the penis
Article published in Urologia Polska 1994/47/1-2.

authors

Ferdynand Tyloch, Janusz Tyloch
Z Katedry i Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Bydgoszczy
p.o. Kierownik Kliniki: Dr n. med. F. Tyloch

summary

This article presents cur own trials of treatment of petients with fracture of penis. The
material includes four patients treated in Academy of Medicine in Bydgoszcz during the period
from 1987 to 1992. The one case the fracture of penis was connected with the lesion of urethra.
All patients were operated on with good results. The postoperative period was of one to six
years.

references

 1. 1.Boujnah H., Rakam S.: Fracture of the corpus cavernose. Apropos of 67 casses. Annous Urol. 1990 24, 4, 313. —
 2. 2. Buliński J., Cieślińska S: Zwężenie cewki moczowej w następstwie złamania prącia. Pol. Przegl. Chir., 1957, 29, 255. —
 3. 3. Cendron M., Whitmore K.E., Carpiniello V., Kurzweil S.J. Hanno P.M., Snyder H.M., Duckett J. W.: Traumatic rupture of the corpus cavernosum:evaluatio and management. J. Urol. 1990, 144, 4, 987. —
 4. 4. Czaplicki M., Borkowski A.: Fractura penis. Urol. Pol., 1978, 31, 1, 119. —
 5. 5. Darewicz J., Podsiadły P., Pachman A.: Dwa przypadki złamania prącia. Pol. Przegl. Chir. 1977, 49, lOa, 1071. —
 6. 6. Darewicz J.\\\\ Zwłóknienie ciała jamistego w wyniku zastarzałego złamania prącia. Wiad. Lek. 1989, 42, 5, 337. —
 7. 7. Gross M., Arnold T., Waterhouse K.: Fractura of the penis. Rationale of surgical management. J. Urol., 1971, 106, 708. —
 8. 8. Kazoń M., Kossakowski J.S.:FiSictuTa penis. Urol. Pol. 1978, 31, 3, 233. —
 9. 9. Kuyumcuoglu U., Erol D., Baltaci L., Tekgul S., Ozkardes H.\\\\ Traumatic repture of the corpus cavernosum. Int. Urol. Nephrol. 1990., 22, 4, 137. —
 10. 10. Lechman E., Kremer S.: Fracture of the penis. Surg. Gynecol. Obstet. 1990 Aug., 171, 2, 148-150.
 11. 11.Mansi M.K., Emran M., Mahrouky A., Matest M.S.: Experimence with penile fractures in Egypt: long-term results of immediate surgical reprair. J. Trauma. 1993, 35 (1), 65-70. —
 12. 12. Modelski W.: Złamanie prącia i jego leczenie. Pol. Przegl. Chir., 1957, 31, 1113.
 13. 13. Naraynsingh V;. Fracture of the penis. Brit. J. Surg., 1985, Vol 72, 305. —
 14. 14. Niemirowicz J., Strzalkowski M., Wróbel J.: Złamanie prącia. Urol. Pol., 1982, 35, 1-2, 63.
 15. 15. Pachman A., Kozłowski B., Brycka H., Miśkiewicz C: Zwłóknienie ciała jamistego w wyniku zastarzałego złamania prącia. Wiad. Lek., 1989, XLII, 3. —
 16. 16. Redman J., Miedema E.\\\\ Traumatic repture of thecorpus cavernosum: a cose report and of the incidence in arcunsas. J.Urol.1981, 126, 830. —
 17. 17. Rogowski K., Darewicz J., Malczyk E.\\\\ Złamanie prącia z uszkodzeniem cewki moczowej w trakcie stosunku płciowego. Urol. Pol., 1988, XLI, 2,132.
 18. 18. Rogowski K., Darewicz J., Olszówka Z.: Dwa przypadki złamania prącia z uszkodzeniem cewki moczowej. Wiad. Lek. 1989, 42, (5), 337. —
 19. 19. Suhayl S., Kalash M.D.,John D., Young Jr., M.D.: Fracture of penis: Controversy of surgical versus conservative treatment. Urology 1984, 24, 1, 21,. —
 20. 20. Tyloch F., Tyloch J., Wróbel S., Sieradzki A.: Die Fractur des Penis. Urol. Poster 4, 1990, 248.

correspondence

dr med. Ferdynand Tyloch
85-635 Bydgoszcz, ul. Modrzewiowa 14 m 28