PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Total parenteral nutrition as \"All in One\" of patients after cystectomy with intestinal neobladder
Article published in Urologia Polska 1994/47/1-2.

authors

Tadeusz Werel, Jacek Kudelski, Barbara Darewicz, Bogdan Zalewski
Z Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Białymstoku
Kierownik Kliniki: Doc. dr hab. med. J. Darewicz
Z Kliniki Chirurgii Gastroenterologicznej Akademii Medycznej w Białymstoku
Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. med. J. Zalewski

summary

The paper presents total parenteral nutrition as \"All in One\" with its Principles and
conditions administered to patients after cystectomy with intestinal neobladder. Authors believe
that this is effective and complementary method for postoperative care creating good conditions
for neobladder, intestinal anastomosis and wound healing.

references

  1. 1. Allwood M.C: Compatibility and stability of TPN mixtures in big bags. J. Clin. Hosp. Pharm., 1984, 9, 3, 181.
  2. 2. Buzby G.P.: Overview of randomized clinical trials of total parenteral nutrition for malnourished surgical patients. World J. Surg., 1993, 17, 2, 173. —
  3. 3. Delanghe M.\\\\ Good manufacturing in all in one compouding. Nutrition, 1989, 5, Suppl. No 5, 14 —
  4. 4. Grant J. P.: Całkowite żywienie pozajelitowe. Chirurgia współczesna, 1993, 1,1, 46. —
  5. 5. Hansell D.T., Davies J. W., Shenkin A., Garden OJ., Burns H.J.G.: The utilisation of fK i ipherally — administered intravenous nutrient solutions. Clin. Nutr., 1989, 8, 6, 289.
  6. 6. Kona T. Pertkiewicz M., Aroński A., Szczygieł B.\\\\ Żywienie pozajelitowe. Terapia i leki, 1984, 34, 301. —
  7. 7. Lentenegger A.F., Frutiger A.: All — in — one: Conventional versus two different all — in — one solutions for total parenteral nutrition of surgical intensive care patients. World J Surg., 1986, 10, 1, 84.—
  8. 8. Nordenstrom J\\\'., Jeppson B., Loven L., Larsson J.:Total parenteral nutrition (TPN) by peripheral vein — a prospective multicenter study. Clin. Nutr., 1987, 6, Suppl. No 6, 84. —
  9. 9. Szczygieł B., Pertkiewicz M.\\\\ Podstawy żywienia pozajelitowego. Post. Nauk Med., 1988, 1, 2, 121. —
  10. 10. Zalewski B., Dadan H., Bandurski jR., Stocki W.: Całkowite żywienie pozajelitowe w leczeniu rozlanego zapalenia otrzewnej. Pamiętnik 55 Zjazdu T.Ch.P. Wrocław. 1991, 2, 87.

correspondence

lek. med. Tadeusz Werel
15-276 Białystok, ul. MC. Skłodowskiej 24a
Klinika Urologii