PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Modyfications and improvements in Percutaneous nephrolithotripsy — PCNL
Article published in Urologia Polska 1993/46/4.

authors

Krzysztof Bar, Adam Szkodny, Andrzej Noga, Andrzej Prajsner
Z I Katedry i Kliniki Urologii Śląskiej AM w Katowicach
Kierownik: Prof. dr hab. n. med. A. Szkodny

summary

Different and useful modifications performed during Percutaneous removal of renal stones
PCNL

references

  1. 1. Łukojć K., Szewczyk W., Bar K, Nowak A., Szkodny A.:Wyniki kruszenia kamieni kielichowych nerek za pomocą pozaustrojowej litotrypsji (ESWL). Urol. Pol., 1992, 45, 4, 293.
  2. 2. Mee S. L., Thiiroff W.: Small caliceal stones is extracorporeal shock wave lithotripsy justified. J. Urol., 1988, 139, 908. —
  3. 3. Noga A., Szkodny A., Prajsner A., Bar K Przezskórna nefrolitotrypsja — wskazania, technika zabiegu. Przegl. Lek., 1992, 4, 131. —
  4. 4. Sokołowski J.: Przezskórna przetoka nerkowa. Urol. Pol., 1988, 4, 287.
  5. 5.Szkodny A., Łukojć K., Szewczyk W., Szkodny G.: Graniczne możliwości usuwania kamieni z moczowodu drogą przezskórną. Urol. Pol., 1992, 2, 99.

correspondence

dr n. med. Krzysztof Bar
I Katedra i Klinika Urologii Śl. AM
40-073 Katowice, ul. Strzelecka 9