PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Real Tumour Coexisting with adrenal neoplasm
Article published in Urologia Polska 1993/46/4.

authors

Marcin Słojewski, Stanisława Spoz, Andrzej Domański
Z Oddziału Chirurgicznego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Szczecinie
Ordynator Oddziału: Dr med. A. Domański
Dyrektor Szpitala: Dr med. J.A. Karls

summary

A rare case of renal tumour coexisting with adrenal neoplasm is presented.

references

  1. 1. Angulo J., Lopez J., Zubiaur C, Flores N-- Carcinoma renal y limfoma no-Hodkin. Nota clinica. Actas Urol, Esp., 1992, 16, 7, 567. —
  2. Z. Bar K., Noga A., Łukojć K.: Współistnienie dwóch pierwotnych różnego pochodzenia nowotworów nerki i stercza. UROL. Pol., 1990, 43, 2, 112. —
  3. 3. Cranston P., Morano J.\\\\ CT of adult adrenal cortical carcinoma — six years of experience. Comput. Med. Imaging Graph., 1988, 12, 2, 115. —
  4. 4. Fryczkowski M., Panicz W.:Współistnienie nowotworu uchyłka pęcherza moczowego i nerki. Pol. Przeg. Chir., 1971, 43, 6a, 1047. —
  5. 5. Jonecko A., Stasienko J.\\\\ Chirurgiczne leczenie metachronicznych i synchronicznych nowotworów złośliwych. Pol. Przeg. Chir., 1986, 58, 10, 845. —
  6. 6. Lejawka W.: Współistnienie dwu pierwotnych różnego pochodzenia nowotworów pęcherza moczowego i nerki. Urol. Pol., 1979, 32, 2, 101. —
  7. 7. Sato K., Furuta Y., Takasu T.: Triple cancers in the urogenital area of a patient with aplastic anemia. J. Dermatol., 1992, 19, 6, 362. —
  8. 8. Słota J., Dmytrzak A., Cieślik R., Reizer E.:Przypadek współistnienia raka nerki i maziówczaka złośliwego kończyny dolnej. Lek. Wojsk., 1990, 1-2, 1, 106.
  9. 9. Rivas del Fresno M., Martin JL., Muruamendiaraz F.: Asociacion de adenocarcinomas renales y otras neoplasias malignas. Actas Urol. Esp., 1992, 16, 7, 569. —
  10. 10. Urbański K., Rzepecki W.: Współistnienie raka sutka, trzonu i szyjki macicy i jednej chorej. Nowotwory. 1980, 30, 3, 301.

correspondence

lek. med. Marcin Słojewski
70-386 Szczecin, ul. A. Mickiewicza 26a/4