PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Carcinoma of penis — carcinoma planoepitheliale typus bowenoides invasium and its connection with inflamation with human papilloma virus
Article published in Urologia Polska 1993/46/4.

authors

Alojzy Witeska 1, Leszek Walczak 2, Sławomir Dutkiewicz 1, Jarosław Wejman 3, Tomasz Rogoziński 4, Andrzej Jarski 1
1 Z Oddziału Urologii Centralnego Szpitala Stołecznego Zarządu Zdrowia MSW w Warszawie
Ordynator: Doc. dr hab. med. A. Witeska
2 Ze Stołecznej Przychodni Onkologicznej — Poradnia Ginekologiczno-Cytologiczna
Dyrektor: Lek. med. J. Rajski
3 Z Zakładu Patologii CMKP w Warszawie
Kierownik: Dr med. K. Bardadin
4 Z Kliniki Dermatologii Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. med. M. Blaszczyk-Kostanecka

summary

Rare case of penis carcinoma, ethiology of which is connected with inflamation with human
papilloma virus (HPV) has been presented in the paper. The necessity of virusological
investigation in pre-cancer stages and in cases of penis carcinoma in both sexual partners has
been stressed. According to the authors the treatment of the inflamation with HPV should be
least invesive.

references

  1. 1. Basta A.: Znaczenie infekcji wirusowej (HPV) oraz obniżonego poziomu witaminy A w surowicy krwi jak i niektórych czynników osobniczych i środowiskowych-uŁjnorfogenezie raka szyjki macicy. (Rozprawa habilitycyjna). A.M. w Krakowie, 1990. -
  2. 2. Bar KJ, Kawecki J., Tkocz M., Szewczyk W., Szkodny A.: Zastosowanie lasera neodymowego\\\"WTeczeniu kłykcin kończystych. Doniesienie wstępne. Urol. Pol., 1992, 45, 2, 118. —
  3. 3. Kamidono S: Cancer of the penis and its treatment. Japanese J. of Urol., 1992, 83, 1, 1. —
  4. 4. Kesner K.M.: Extensive condylomata acuminata of male urethra: management by ventral urethrotomy. Br. J. Urol., 1993, 71, 2, 204. —
  5. 5. Matecka-Nowak M.: Ocena częstości występowania zakażeń wirusa brodowczaka ludzkiego w stanach przedrakowych i rakach szyjki macicy. (Rozprawa doktorska). Poznań, 1992. —
  6. 6. Mevorach R.A., Cos L.A., di Sant\\\'Agnese P.A., Stoler AL:Human papillovirus type 6 in grade I transitional cell carcinoma of the urethra. J. Urol., 1990, 143, 126.
  7. 7. Podolski J., Hadaczek P., Cybulski C, i wsp.: Wykrywanie infekcji wirusami HPV 16, 18 i 33 w materiale cytologicznym z szyjki macicy metodą PCR. Gin. Pol., 1993, 64, 7, 326. —
  8. 8. Rohde T., Jansen K.M., Hoyer S., Colstrup H.: Apparent Buschke-Loewenstein tumour of the penis. Brit. J. Urol., 1993, 71, 6, 754.
  9. 9. Walczak L.\\\\ Związek dysplazji nabłonka szyjki macicy z zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego HPV. (Rozprawa doktorska). Warszawa, 1985. —
  10. 10. Zieliński J., Leńko J. (red.): Urologia Kliniczna, t. II, PZWL, Warszawa, 1993.

correspondence

Warszawa, ul. Wołoska 137