PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Kidney transplan tation in boys with renal failure caused by posterior urethral valve
Article published in Urologia Polska 1992/45/1.

authors

Piotr Kaliciński, Sylwester Prokurat, Piotr Gastoł, Ryszard Grenda, Czesław Szymkiewicz
Z Kliniki Chirurgii Ogólnej Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
Kierownik: dr n. med. W. Kamiński Z Kliniki Urologii Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
Kierownik: dr hab. n. med. C. Szymkiewicz Z Kliniki Nefrologii Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. T. Wyszyńska Dyrektor Szpitala: dr hab. n. med. P. Januszewicz

summary

Summary
The paper presents experiments with kidney transplants in 6 boys with chronic renal failure developed as a conse±uence of posterior urethral valve. Special attention was paid to careful Preparation of these patients to transplantation and to proper postoperative care procedures preventing infections of the urinary system. The authors believe that the results of treatment with kidney transplantation in this group of patients can be very good if the conclusions from the presented paper are considered.

references

  1. 1. Jankowska J., Zubowska J., Grabowska A., Chyjek A.: Wodonercze wrodzone u niemowl±t — przyczyny, obraz kliniczny i leczenie. Probl. Chir. Dziec, 1985, 12, 32. —
  2. 2. Krieger J. N., Stubenbord W. T., Vaughan D. E.: Transplantation in children with end stage renal disease of urologic origin. J. Urol., 1980, 124, 508. —
  3. 3. Mahon F. B., Malek G. H., Uehling D. T.: Urinary tract infection after renal transplantation. Urology, 1973, 1, 579.
  4. 4. Mundy A. R., Podesta M. L., Bewick M., Rudge C. J., Ellis F. G.: The urological complications of 1000 renal transplants. Brit J. Urol., 1981, 53, 397. —
  5. 5. Safoatierra O., Olcott C, Amend W.J.: Urologic complications of renal transplantation can be prevented or controlled. J. Urol., 1977, 117, 421. —
  6. 6. Sheldon C. A., Elick B., NajarianJ. S., Mauer S. M.: Improving survival in the very young renal transplant recipient. J. Ped. Surg., 1985, 20, 622.
  7. 7. Szymkiewicz C, Baka-Jakubiak M., Wolski J.: Elektroresekcja zastawek cewki tylnej u chłopców. Konferencja Naukowa Sekcji Urologicznej PTCHD, 1986.
  8. 8. Szymkiewicz C, Grenda R., Jelonek A., Kaliciński P., Kamiński A., Prokurat A.: Przeszczepienie nerek u dzieci. VII Zjazd PTCHD, PZWL., 1989, 179. —
  9. 9. Warsaw B. L., Hymes L. Cl, Trulock T. S., Woodard J. R.: Prognostic features in infants with obstructive uropathy due to posterior urethral valves. J. Urol., 1985, 133, 240.

correspondence

dr n. med. Piotr Kaliciński 04-744 Warszawa, ul. Dzidka Warszawiaka 11