PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Treatment of bladder neoplasms
Article published in Urologia Polska 1979/32/2.

authors

Jerzy Niemirowicz
Klinika Urologiczna Instytutu Chirurgii AM w Gdańsku
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. K. Adamkiewicz
Dyrektor Instytutu: doc. dr hab. S. Mlekodaj

summary

Treatment of bladder neoplasms depends in a high degree on early diagnosis. A correct choice of the method of management and then regular Control exami-nations connected with cystoscopy make early diagnosis of recurrences and their treatment possible.

references

 1. Borkowski A.: Sprawozdanie z I Kongresu Europejskiego Towarzystwa Uro­logicznego w Padwie. 12—14.IX.1974 r. Pol. Przegl. Chir. 1976, 2a, 288.
 2. Campbell M. F., Harrison J. H.: Urology. WB Saunders Company 1970, 1003—1039.
 3. Dobrzęcki W., Kaczmarek A.: Wewnątrzpęcherzowe zastosowanie preparatu Thiotepa w leczeniu nowotworów brodawczakowatych pęcherza moczowego. Med. Komunik. 1975, 11, 1, 37—38.
 4. Durrant K. R.: et al. Treatment of multiple superficial papillary tumoris of the bladder by intracavitary yttrium 90. J. Urol; 1975, 113, 4, 480—2.
 5. Eckert H. et al. Proceedings: Combined treatment of bladder cancer with sensitized pig lymphocytes and radiotherapy. Br. J. Radiol. 1975, 48, 569, 414—15.
 6. Evans R. A. et al.: Partial cystectomy in treatment of the bladder cancer. J. Urol. 1975, 114, 3, 391—3.
 7. Fish J. C. et al.: Carcinoma of the urinary bladder. Influence of dose and volume irradiated on survival. Radiology 1976, 118, 1, 179—82.
 8. Fryczkowski M., Rawski W.: Wyniki leczenia zaawansowanych nowotworów po częściowym wycięciu pęcherza moczowego i przeszczepieniu moczowodów. Prz. Lek. 1974, 31, 6, 600—3.
 9. Fryczkowski M., Rawski W.: Wyniki leczenia zaawansowanych nowotworów po częściowym wycię­ciu pęcherza moczowego. Nowotwory. 1974, 28, 2, 121—6.
 10. Glashan R. W.: A critical review of the management of bladder neoplasma using a modified form of Helmstein supressure therapy. Br. J. Urol. 1975, 47, 1, 57—56.
 11. Hali R. R. et al.:Methotrexate treatment for advanced bladder cancer. Br. J. Urol. 1974, 46, 4, 431—8.
 12. Hliniak A., Wojcieszek Z.: Telegammaterapia Co-60 raka pęcherza moczowego. Pol. Przegl. Chir. 1972, 44, 6a, 1071—77.
 13. Komitet Nauczania Międzynarodowej Unii Przeciwrakowej. Onkologia kliniczna. PZWL Warszawa 1976, 253—56.
 14. Krasoń S.: W sprawie leczenia operacyj­nego raka pęcherza moczowego. Pol. Przegl. Chir. 1975, 47, 6a, 861—4.
 15. Krasoń S.: Wczesne i odległe wyniki leczenia operacyjnego raka pęcherza moczo­wego. Pam. X Zjazdu PTU w Szczecinie 1966, 427—31.
 16. Magri J.: Partial cystectomy: Review of 104 cases. Br. J. Urol. 1962, 34, 1, 74.
 17. Mahoney E. M.: Post diversion, pre cystectomy irradiation for carcinoma of the bladder. J. Urol. 1975, 114, 1, 46—9.
 18. Mazurek L. — Rak pęcherza moczowego. Pam. XI Zjaz­du PTU, Łódź 1968, 29.
 19. Meyza J. — Chemioterapia raka pęcherza. Pam. XI Zjazdu PTU, Łódź 1968, 61—65.
 20. Modelski W. — Nadpęcherzowe odprowa­dzenie moczu. Pam. Symp. Urol. PTU, Gdańsk 1973, 156—165.
 21. Nevin 3. E. et al.: Advanced carcinoma of bladder: treatment using hypo-gastric artery infusion 5-fluorouracil, either as a single agent or in combination with bleomycin. J. Urol. 1974, 112, 6, 752—8.
 22. Pavone-Maculoso M. — Miejsco­wa chemioterapia nowotworów brodawczakowatych pęcherza moczowego. Pol. Tyg. Lek. 1973, R28, 14, 15, 523—30.
 23. Riches E.: Surgery and radiotherapy in uro­logy the bladder. J. Urol. 1963, 91, 339.
 24. Richie J. P. et al.: Radical cystectomy for carcinoma of the bladder. 16 years of expirience. J. Urol. 1975, 113, 2, 186—9.
 25. Richie J. P. et al.: Carcinoma of the bladder. Treatment by radical cystec­tomy. J. Surg. Res. 1975, 18, 3, 271.
 26. Smith P. H. Letter: Intravesical bleo­mycin in the bladder cancer. JAMA 1976, 235, 9, 906.
 27. Veenema R. et al.: Combined radiotherapy surgery and chemiotherapy in carcinoma of the bladder Cancer 1967, 20, 2, 1879.
 28. Wajsman Z. et al.: Current results from treatment of bladder tumors with total cystectomy at Roswell Park Memoriał Institute J. Urol. 1975, 113, 6, 806—10.
 29. Waltace D. M.: Bladder tumors. „Recent advances in Urology". J. A. Churchill Ltd. London 1957.
 30. Wojewski A., Wigura A., Buliński J., Podsiadły P.: Sprawozdanie z Sympozjum Urologów Państw Socjalistycznych w Budapeszcie 30—31.X.1975 r. Pol. Przegl. Chir. 1976, 6a, 758.
 31. Zielińska Z, B., Dackiewicz J.: Ocena wczesnych wyników leczenia raka pęcherza moczowego implantacją Au-198. Pam. XI Zjazdu PTU Łódź 1968, 95—101.

correspondence

Kl. Urolog. AMG
ul. Kieturakisa 1
80-742 Gdańsk