PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Rcmarks on radical prostatectomy with special respect to Dl stage patients
Article published in Urologia Polska 1992/45/1.

authors

Jan Szymanowski, Andrzej Stokłosa, Ewa Koźmińska
Z Oddziału Urologii Szpitala Bielańskiego w Warszawie Ordynator: dr n. med. Jan Szymanowski

summary

The paper presents the results of radical prostatectomy obtained for 16 prostate cancer patients, including 9 patients with metastases to lymph nodes, stage Dl, in whom as complementary therapy bilateral orchiectomy was performed. In 13 patients radical prostatectomy was done saving the vasculo-nervous bundle. Presented are the results and the early and late postoperative complications. Radical prostatectomy with complementary bilateral orchiectomy seems to be a well justified method of treating stage Dl prostate cancer patients

references

  1. 1. Epstein J. I., Eggleston P. G., Walsh P. C: Prognosis of untreated stage Al prostatic carcinoma: A study of 94 cases with extended followup. J. Urol., 1987, 136, 837. —
  2. 2. de Kernion J. B., Neuwirth H., Stein A., Dorey F., Stenzl A., Hannah J., Blyth B.: Prognosis of patients with stage Dl prostate carcinoma following radical prostatectomy with and without early endocrine therapy. J. Urol., 1990, 144, 3, 700. —
  3. 3. Malewski A., Kasprzycka Z., Ulanowska D.: Niezaawansowany rak gruczołu krokowego leczony radykalnie. Urol. Pol. 1989, 42, 4, 264. —
  4. 4. Mazurek L., Onkologia urologiczna, 1986, 235. —
  5. 5. Ostericher R., Thompson M. I.: Stage Dl adenocarcinoma of the prostate. A. U. A. Today, 1990, 3, 10, 1. —
  6. 6. Sternberg G. D., Epstein J. L, Piantadosi S., Walsh P. C.: Management of stage D1 adenocarcinoma of the prostate: The Johns Hopkins experience 1974 to 1987. J. Urol., 1990, 144, 6, 1425. —
  7. 7. Stokłosa A., Szymanowski J.: Sprawozdanie z pobytu na międzynarowym sympozjum pt.: Radykalna prostatektomia — krytyczna ocena wskazań i technik operacyjnych. Genua, 2-3 grudzień 1988 r. Urol. Pol., 1989, 42, 2, 135. —
  8. 8. Szymanowski J., Koźmińska E., Stokłosa A.: Prostatektomia radykalna w raku gruczołu krokowego. Doniesienie wstępne z pierwszych prób klinicznych. Urol. Pol., 1990, 43, 4, 245. —
  9. 9. Walsh P. C: Radical retropubic prostatectomy w książce: Campbell\\\'s Urology, 1986, III, rozdział XV, 76, 2754. —
  10. 10. Zinke H.: Extended experience with surgical treatment of stage Dl adenocarcinoma of prostate: Significant influences of immediate adjuyant hormonal treatment (orchiectomy) on outcome. Urology, suppl. 5, 1989, 33, 27.

correspondence

dr n. med. Jan Szymanowski 01-809 Warszawa, ul. Cegłowska 80Pomimo postępu we wczesnym rozpoznawaniu, leczeniu zastawek cewki tylnej i ich następstw pozostaje nadal grupa chorych, u których pomimo wieloetapowego nieraz leczenia urologicznego rozwija się przewlekła niewydolność nerek (PNN) (1,6, 7, 9). Definitywnym sposobem leczenia nerkozastępczego jest dla nich przeszczepienie nerki.
MATERIAŁ KLINICZNY
W latach 1984-1991 leczono w Centrum Zdrowia Dziecka 96 dzieci przeszczepieniem nerki, wykonując 109 transplantacji. Wśród nich było 6 chłopców, u których przyczyną przewlekłej niewydolności nerek były następstwa istnienia zastawek cewki tylnej.
Leczenie nerkozastępcze za pomocą dializ otrzewnowych lub hemodializ rozpoczęto u ww dzieci w wieku od 7 do 16 lat. Wszyscy chłopcy przeszli od okresu noworodkowego liczne operacje korekcyjne na drogach moczowych