PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Rare x-ray picture of osteolytic metastasis of prostatic cancer to bone. A case report
Article published in Urologia Polska 1993/46/2.

authors

Andrzej Gregorczyk, Hanna Górska, Maria Kopczyńska-Kowalczykowa
Z Zakładu Rentgenodiagnostyki Centrum Onkologii w Krakowie Kierownik: dr med. M. Kopczyńska-Kowalczykowa

summary

The aim of the study is to describe a rare x-rax picture of osteolytic metastasis of prostatic cancer to femur.

references

  1. 1. Dominok G.W., Knoch H.G.: Osteoklastyczne i osteoblastyczne przerzuty do kości, w książce: Nowotwory i guzopodobne choroby kości. PZWL, Warszawa, 1985, 301-306. —
  2. 2. Hosking D.J., Chamberlain M.J., Shortland-Webb W.R.: Osteomalacia and carcinoma of the prostate with major re-deistribution of Skeletal calcium. Br. J. Radiol., 1975, 48, 451 - 456. —
  3. 3. Jacobs S.C.: The spread of prostatic cancer to bone. Urology, 1983, 21, 4, 337-344.

correspondence

Dr med. Andrzej Gregprczyk 31-501 Kraków, Kopernika 19 Katedra i Zakład Radiologii