PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Image diagnosis of adrenal gland adenoma
Article published in Urologia Polska 1993/46/2.

authors

Henryk Lesiewicz, Eugeniusz Miękoś
Z Kliniki Urologii Instytutu Chirurgii WAM w Łodzi Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. E. Miękoś

summary

Authors described the case of the right adrenal gland adenoma in a woman, found at random in ultrasound examinabien of abdomen. They concluded that USG, CT, DSA of kidneys and adrenal glands allow to diagnose the tumour and adrenal gland cyst before the operation.

references

  1. 1.Cerny J.C.: The preoperative diagnosis of adrenal cysts. J. Urol., 1970, 104, 787. —
  2. 2.Ferongti.: Calcified simple perenychmal cysts of the gland. J. Urol., 1965, 34, 504. —
  3. 3.Greenberg P.H.: Adrenal cortical carcinoma: a presentation 22 cases and review of literatura. Am. Surg., 1978, 44, 81. —
  4. 4. Krauze-Balwińska Z., Fryczkowski M., Pietrzyk M., Bergiel J.: Torbiel rzekoma nadnercza lewego współistniejąca z kamicą nerkową. Urol. Pol., 1988, 2,143.
  5. 5. Makuszewski A., Tołloczko T.\\\\ Hormonalnie nieczynne guzy nadnercza. Pol. Przeg. Chir., 1980, 52, 1, 59. —
  6. 6. Miękoś E.:Anatomiczne podstawy chirurgii i radiodiagnostyki nadnercza ze szczególnym uwzględnieniem układu naczyniowego. Biul. WAM, 1976, II, 72, 1. —
  7. 7. Miękoś E., Chomiczewski K.: Mikroangiograficzna i morfologiczna ocena unaczynienia żylnego gruczolaka chromochłonnego nadnercza Endokr. Pol., 1976. XXVII, 5, 499. —
  8. 8. Miękoś E.: Ocena makroskopowa żył nadnercza lewego w przypadku guza kory nadnercza. Biul. WAM, 1972, XV, 2, 284. — 9. Palubinskas A.J.: Calcified adrenal cysts. Am. J. Roentg., 1956, 82, 853. —
  9. 10. Patryn J., Sosnowski A.: Olbrzymia torbielą nadnercza. Pol. Przeg. Chir.,1976, 48, 8, 1043.
  10. 11. Różański W.: Gruczolak nadnercza prawego. Urol. Pol., 1990, 43, 4.

correspondence

dr n. med. Henryk Lesiewicz 90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113, Klinika Urologii ICh WAM.