PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Sac form anenzyzma of the abdominal aorta — the cause of right — side hydronephrosis
Article published in Urologia Polska 1993/46/2.

authors

Krzysztof Partyka, Bogusław Wojciechowski
Z Oddziału Urologicznego Szpitala Miejskiego nr 1 w Bytomiu Kierownik Oddziału: lek. med. B. Wojciechowski

summary

The patient, with sac form aneuryzma of the abdominal aorta, spreading towards the right iliac yessels, which became the cause of ureteral stricture, hydronexphrosis and renal colic has been presented. Ureter was released operatively and double J catheter had been applied for 8 weeks.

references

  1. 1. Adamski S., Piskorz A.: Tętniaki. PZWL, Warszawa, 1978, 28. —
  2. 2. Klincewicz M., Walent W., Mnich R.\\\\ Dwa współistniejące tętniaki tętnicy głównej dające objawy wielokorzon-kowe i objawy kolki nerkowej. Wiad. Lek., 1984, 37, 16. —
  3. 3. Kluz A., Hrynkiewicz Z., Czerniakowski J.: Rzadkie powikłania ostrego zapalenia trzustki ze strony układu moczowego. Pol. Przeg. Chir., 1988, 60, 6, 554. —
  4. 4. Marino R., Moopan U.M., Zein Z.., Flores L., Kim H.: Urological manifestations of isolated iliac artery aneurysms. J. Urol., 1987, 137, 232. —
  5. 5. Minato N., Itoh Z., Natsuaki M.\\\\ Surgical treatment of isolated iliac artery aneurysm with ureteral obstructio and/or renal failure. Cardiovasc. Surg., 1990, 31, 2, 189. —
  6. 6. Musierowicz A., Nowiński A., Czerniakowski J.: Zwłóknienie przestrzeni pozatrzewnowej z następowym zwężeniem moczowodu u chorego z tętniakowatością aorty i tętnic biodrowych. Urol. Pol., 1979, 32, 1, 55.
  7. 7. Redman J., Cambell G.: Ureteral obstruction secondary to iliac aneurysm. Urology, 1975, 6, 212. —
  8. 8. Saw K.C., Bullock K.N.: Leaking iliac artery aneurysm causing bilateral uretris obstruction and oliguria. Br. J. Urol., 1989, 64, 4, 431. —
  9. 9. Wiśniewski J., Różniecki M., Jeromin L.: Gruczolistność śródmaciczna(endometriosis) jako przyczyna wodonercza. Urol. Pol., 1984, 37, 4, 317

correspondence

lek. med. Krzysztof Partyka, 41-908 Bytom, ul. Felińskiego 159/10.