PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Local microware hyperthermia in benign prostatic tumour therapy
Article published in Urologia Polska 1993/46/2.

authors

Jacek Ogrodnik 1, Bronisław Stawarz 1, Stanisław Szmigielski 2
1 Z Kliniki Urologii Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej
w Warszawie Kierownik Kliniki: płk prof. dr hab. med. B. Stawarz
2 Z Zakładu Biologicznego Działania Promieniowań Niejonizujących Wojskowego Instytutu
Higieny i Epidemiologii w Warszawie Kierownik Zakładu: prof. dr hab. med. S. Szmigielski

summary

Among many non-conventional methods of treatment of benign prostatic tumour, local microwave hyperthermia is the main method used both transrectally and transurethrally in urological Clinic of Warsaw Military Medical Academy. This method has been used in this Clinic since 1988. The paper presents results of hyperthermia methods in 44 patients. In 50% of the patients, positive results have been observed, both in subjective and objective miction parameters.

references

 1. 1. Astrahan M., Sapoznik M.D., Cohen D., Kapp T., Boyd S.: Microwave aplicator for transurethral hyperthermia of benign prostatic hyperplasia. Int. J. Hyperthermia 1989, 5, 283-296. —
 2. 2. Bichler K.H., Strohmaler W.L., Fluchter S.H.: Locale Hyperthermie bei Benigner Prostatahyperplasie . Urol. 1991, 30, 122- 126. —
 3. 3. Braff Z.F., Sanaga R., Martzkin H.\\\\ Local deep microwave hyperthermia treatment for PBH- up to one year follow up. Strah. und Oncol. 1990, 8, 508. —
 4. 4. Carter S., Patell F., Reddy P., Ramsey J.: Single session transurethral microwave termotherapy for a treatment of benign prostatic obstruction. J.Endourol. 1991, 5 (2), 137- 144. —
 5. 5. Devonec M., Berger F., Perrin.: Transurethral microwave heating of the prostate — or from hyperthermia to termotherapy. J. Endourol. 1991, 5 (2),129- 136. —
 6. 6. Dębicki P., Marczewski A., Jagielski.: Badanie struktur spiralnych radiatorów do hipertermii mikrofalowej. Spr. roczne z realizacji CPBR 11.05.23. Inst. Onkol. Warszawa 1990.
 7. 7. Dumański Z., Stawarz B., Ogrodnik J., Szmigielski S.: Morphologic changes in prostata after transurethral microwave hyperthermia J. of Urol. w druku 1992. —
 8. 8. Harada T., Etori K., Kumasaki T., Nishizawa O., Noto H., Tshuhida S.: Microwave treatment of diseases of prostate. Urol. 1985, 26, 572-576. —
 9. 9. Hartzman R., Weckermann D.: Locale Hyperthermie bei Prostataercrankungen. Akt. Urol. 1991; 22, 10- 14. —
 10. 10. Kim J.H., Hahn E.W.: Clinical and biological studies of localized hyperthermia. Cancer Res. 1979, 39, 2258-2261.
 11. 11.Leduc R., Bloem F.A.G., Debruyne F.M.J.: Transurethral microwave termotherapy in the treatment of patients with benign prostatic hyperplasia. EBU, 1992, 1, 6, 42-47. —
 12. 12. Leib Z., Rothem A., Lev A., Semadlo C: Histopathological obserations in canine prostata treated by local hyperthermia. The prostata 1986, 8, 93- 102. —
 13. 13. OvergardJ., Effect of hyperthermia on cells in vivo. A review and hypothesis Cancer 1977, 37, 2637- 2648.
 14. 14. Seruadio C, Lieb Z., Lev A.:Diseases of prostata treated by local microwave hyperthermia. 1987, 30, 97- 100. —
 15. 15. Stawarz B., Szmigielski S., Ogrodnik J., Astrahan M., Petroyitch Z.: Comparison of transrectal and transurthral microwave hyperthermia in poor risk BPH patients. J. of Urol. 1991, 146, 353-357. —
 16. 16. Strohmaler W.L., Bichler K.: Mictriution parameters in patients with BPH before and after hyperthermia. Strah. und Oncol. 1990, 8, 534. —
 17. 17. Szmigielski S., Zieliński H., Stawarz B., Gil J., SobczyńskiJ., Sokolec G.,Jeliaszewicz J., Puherer G.: Local microwave hyperthermia in treatment of advanced prostatic adenocarcinoma. Res. Urol. 1988, 16, 1-7.
 18. 18. Szmigielski S., Stawarz B., Ogrodnik: Intrauthral and intrarectal microwave (2450 vs 434 MHz) hyperthermia of BPH. Strah. Oncol. 1990, 8, 535. —
 19. 19. Wada S., Yasumoto R., Kavano M.: The experience of the transrectal hyperthermia for treating BPH. Strah. und Oncol. 1990, 8, 538.

correspondence

: dr n. med. Jacek Ogrodnik, 00-909 Warszawa, ul. Szaserów 128
Klinika Urologii CSK WAM