PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Asymptomatic renal tumors accidentally diagnosed in 2 patients
Article published in Urologia Polska 1978/31/4.

authors

Alojzy Witeska, Andrzej Borówka
Oddział Urologiczny Klinicznego Szpitala Zespolonego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Ordynator: doc. dr hab. T. Krzeski

summary

Thousand six hundred seven patients were operated due to nephrolithiasis at the Depar­tment of Urology of Voivodeship Hospital in Warsaw between 1962 and 1975. In 2 patients co-existance of lithiasis with renal tumors was found during surgery. In both patients preope-rative physical and radiological examinations did not suggest tumor or metastases.
Co-existance of nephrolithiasis with renal tumor is very rare (in author's materiał 0-12%). Lumbotomy enables detailed examination of the kidney and early diagnosis of asymptomatic renal tumor.

references

  1. Chute R., Ireland F. E., Houghion J. D.: Solitary distant metastases from unsuspected renal carcinomas. J. Urol., 1958, 80, 420.
  2. Clarke B. C, Goade W. J.: Fever and anaemia in renal cancer. New England J. Med., 1956, 254, 107.
  3. Czerniawski J., Musierowicz A., Nowiński A., Chilimoniuk M.: Przypa­dek współistnienia raka jasnokomórkowego nerki i kamicy nerkowej rozpoznany przed za­biegiem operacyjnym. Pol. Przeg. Chir. 1976, 48, 277.
  4. del Regato J.A., Ackerman L. Y.: Rak narządów moczo-plciowych. W książce „Nowotwory — rozpoznanie, leczenie i rokowanie". PZWL, Warszawa 1967.
  5. Dodson A. I.: Tumors of the kidney and their treatment. W książce „Urological surgery" The C. V. Mosby Company, St. Louis. 1956.
  6. Warren M., Kelalis P.: Concurrence of hypernephrome and hypercalcemia. Ann. Surg. 1971, 174, 863.

correspondence

Kliniczny Szpital Zespolony Oddział Urologiczny
ul. Czerniakowska 231
00-416 Warszawa