PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Case of removal of right kidney neoplasm with paer of inferior vena cava wall with neoplastic pług growing into its limen
Article published in Urologia Polska 1978/31/4.

authors

Andrzej Musierowicz, Andrzej Matejczuk, Mikołaj Chilimoniuk
Zespolony Wojewódzki Szpital im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
Oddział Urologii
Ordynator: dr A. Musierowicz

summary

In 63 years old man right kidney with tumor and part of inferior vena cava with neoplastic pług grawing into its lumen were removed surgically. The result of surgery was positive and the patient, 8 months after the operation, is being well.

references

  1. Liavag I., Ekgren J.: Resection of the inferior vena cava above the renal veins. Acta Chir. Scand., 1972, 138, 475.
  2. Lome L. G., Bush 1. M.: Resection of the vena cava for venal cell carcinoma-an experimental study. J. Urol., 1972, 107, 717.
  3. Mccullough D. L., Gittes R. C: Vena cava resection for renal cell carcinoma. J. Urol., 1974, 112, 162.
  4. Skinner D. C, Pfister R. F., Cohin R.: Exten-sior of renal cell carcinoma into the vena cava: The rationale for apressive surgical management. J. Urol., 1972, 107, 711.
  5. Warters W.: Survey of the inferior vena cava. Clinical and experimental studies. Ann. Surg., 1934, 99, 167.
  6. Wesołowski St.: Przypadek częścio­wego wycięcia żyły głównej dolnej. Pol. Tyg. Lek., 1958, 13, 521.
  7. Zalewski J., Podsia­dły P.: Podwiązanie żyły głównej dolnej po­wyżej ujścia żył nerkowych w przebiegu wy­cięcia złośliwego guza wątroby. Pol. Przeg. Chir., 1969, 41, 955.

correspondence

ul. M. Skłodowskiej 26
15-278 Białystok