PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Urinary bladder aetinomycosw
Article published in Urologia Polska 1991/44/4.

authors

Jan Latała, Jan Krakowski
Z Oddziału Urologicznego Krakowskiego Szpitala Zespolonego
im. G. Narutowicza w Krakowie Ordynator Oddziału: doc. dr hab. med. J. Krakowski

summary

The paper presents a female patient operated for infiltration of the urinary bladder resembling neoplastic origin. Postoperatively it was diagnosed that the infiltration was actinomycotic.

references

  1. 1. Gutowski P., Borowski M., Modrzejewski A.: Promienica brzuszna. Wiad. Lek., 1987, XI, 11. —
  2. 2. Keebler C, Chatwani A., Schwartz R.: Actinomycosis infections associated with intraiuter.ine oontraceptive devices. Am. J. Obstet. Gynec., 1983, 145, 596. —
  3. 3. Krakowski J.: Przypadek periurethritis actinomycotica. Urol. Pol., 1956, 9, 175. —
  4. 4. Lorenz T.: Promienica jądra. Pol. Przeg. Chir.. 1961, 33, 163. —
  5. 5. Milewczyk M., Kaczmarczyk M., Kurnicki A.: Promienica nerki i tkanki okołonerkowej. Pol. Przeg. Chir., 1974, 46, 2a, 303. —
  6. 6. Musierowicz A., Karasewicz B.: Dwa przypadki brzusznej postaci promienicy imitujące naciek nowotworowy pęcherza moczowego. Wiad. Lek., 1981, XXXIV, 7, 599. —
  7. 7. Rassweiler J., Kraus B., Eisenberger F.: Aktinomykose der Harnblase kompliziert durch eine Antibiotike-Allergie. Akt. Urol., 1988, 19, 1, 36. —
  8. 8. Reśliński B,: Promienica brzuszna. Pol. Przeg. Chir., 1970, 42, 1246.

correspondence

lek. med. Jan Latała, 30-047 Kraków, ul. Karłowicza 17/6.