PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Percutaneous removal of renal calculi from a Solitary kidney
Article published in Urologia Polska 1991/44/4.

authors

Andrzej Noga, Adam Szkodny, Andrzej Prajsner, Wojciech Szewczyk, Grzegorz Szkodny
Z I Katedry i Kliniki Urologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach Kierownik Katedry i Kliniki: prof. zw. dr hab. n. med. A. Szkodny

summary

The paper presents the results of Percutaneous removal of renal calculus from a Solitary kidney in 38 patients. In five of them chronic renal insufficiency was found with elevated serum creatinine level. No increased risk was ohsexved in performing PCN in patients with a Solitary kidney.

references

  1. 1. Alken P,, Hutschenreiter C, Giinther R., Marberger M.: Percutaneous stone manipulation. J. Urol., 1981, 125, 463.
  2. 2. Culcin. D. J., Wheeler J. S., Canning J. R.: Nephro-duodenal fistula: complication of Percutaneous nephrolithotomy. J. Urol., 1985, 134, 528. —
  3. 3. Eickenberg H. U.: Perkutane Nephrostolithotomie. Technik und Lernkurve. Urol. A., 1985, 24, 259. —
  4. 4. Gomuła A.: Dwa zabiegi przezskórne na jedynej nerce. Urol. Pol., 1990, 43, 1, 52. —
  5. 5. Heinrichs B., Lutzeyer W.: Komplikationen der perkutanen Nierenchirurgie-Vermeidung und Beherrschung. Urol. A., 1985, 24, 132. —
  6. 6. Jones D. J., Russell G. L., Kellett M. J., Wickham J. E. A.: The changing practice of Percutaneous surgery. Review of 1000 Cases 198:1—1988. Brit. J. Urol., 1.990, 66, 1. —
  7. 7. Miller K., Fuchs G„ Rassweiler J,, Eisenberger F.: Perkutane Nephrolithotomia (PCN) als Moglichkeit der Indikationserweiterung der beruhrungsfreien Nierensteinzertrummerung bei komplizierter Nephrolithiasis. Urologe B, 1985, 25, 1.1. —
  8. 8. Segura J. M., Le Roy A. J.: Percutaneous ultrasonic lithotrypsy. Urology, 1984, 6, 7. —
  9. 9. Zajączkowski T., Straube W., Laarmann S.: Powikłania przezskórnej nefrolitolapakcji. Urol. Pol., 1989, 42, 2.

correspondence

lek. med. Andrzej Noga, I Katedra i Klinika Urologii Śl. AM, 40-073 Katowice, ul. Strzelecka 9