PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Someremarks on the operative techni±ue in papillomatous carcinoma of pelvis and ureter
Article published in Urologia Polska 1991/44/4.

authors

Stefan Wesołowski, Edward Chkostek, Borys Kirmuc, Mieczysław Węglewicz
Z Oddziału Chirurgicznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie
Ordynator Oddziału: dr med. A. Niestępski
Dyrektor Szpitala: lek med. M. Scharoch

summary

Presented in the paper are two patients with papillomateous carcinoma of the ureter, and one patient with papillomatous carcinoma of the pelvis. The paper discusses errors made at surgical treatment and attempts at modification of nephrouroterectomy.

references

  1. 1. Abercrombie G. F., Eardley I., Payne S. R., Walmsley B. H., Vinnicombe J,: Modified nephro-ureterectomy. Long-term followup with Particular reference to subse±uent bladder tumors. Brit. J. Urol., 1988, 61, 198. —
  2. 2. Huffman J. L., Morse M. J., Herr H. W., Sogami P. C, Whitmore W. F., Fair W. R.: Ureteroscopic diagnosis and treatment of urothelial tumors in the ureter and renal pelvis. J. Urol., .1985, 133. —
  3. 3. Kossakowski J. S.: Trudno¶ci diagnostyczne w raku miedniczki nerkowej. Wiad. Lek., 1989, XLII, 411. —
  4. 4. Krynicki R.: Informacje osobiste. —
  5. 5. Wesołowski S.: Pierwotny rak moczowodu. Urol. Pol., 1958, 3—4, 221. —
  6. 6.Witeska A., Zachwiej J., Sadowski A.: ¦ródoperacyjne rozpoznanie histopatolo
  7. giczne guza miedniczki nerkowej. Urol. Pol., 1989, 42, 53. —
  8. 7. Woodhouse C. R. J.,Kellet M. J., Bloom H. J.: Percutaneous renal surgery and local radiotherapy in the management of renal pelvic transitional cell carcinoma. Brit. J. Urol., 1986, 68, 245. —
  9. 8. Woodhouse C. R. J.: Conservative versus radical surgery for renal transitional cell carcinoma and adenocarcinoma. W ksi±żce: R. T. D. Oliver, J. P. Blandy, H. S. Hopetstone. Urological and genital cancer, Blackwell S. P., London 1989, 171.

correspondence

1991-03-07. Adres Autora: prof. dr med. Stefan Wesołowski, ul. Piękna 3, 00-539 Warszawa