PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Urolithiasis concomitant with undiagnosed tumour of the same kidney treated with ESWL
Article published in Urologia Polska 1991/44/4.

authors

Andrzej Prajsner, Adam Szkodny, Andrzej Noga, Wojciech Szewczyk, Grzegorz Szkodny
Z I Katedry i Kliniki Urologii Śl. AM w Katowicach Kierownik: prof. dr hab. med. A. Szkodny

summary

The paper presents three patients with urolithiasis and tumour of the kidney which was not diagnosed before performing of ESWL. Correct diagnosis was made at a check-up examination when second ultrasonography, urography and CT were made. The patients were then submitted to nephrectomy. In 2 patients the tumours were located in the lower pole of kidney, and in 1 patient in the upper pole, and their diameter did not exceede 3 cm. No regional or distant metastases were found. All 3 tumours were clear cell carcinomas.

references

 1. 1. Amendola M., Bree R. I., Pollack H., Francis I., Glazer C, Jafri H., Toma-szewski J.: Small renal celi carcinomas: resolving diagnostic dillema. Radiology, 1988,166, 637.
 2. 2. Czopik J., Marąuardt M., Musierowicz A.: Trudności rozpo
 3. znawcze we współistnieniu kamicy nerkowej i raka nerki. Pol. Przeg. Chir., 1961, 6, 576. —
 4. 3. Drezner M. K., Lebovitz H. E.: Primary hyperparathyroidism in pa-
 5. raneoplastic hypercalcemia. Lancet, 1978, 13, 1004. —
 6. 4. Frohmiiller H. C, Grups
 7. J. W., Heller V.: Comparative value of ultrasonography, Computerized tomography, angiography and ex.cretory urography in the staging of renal cell carcinoma. J.
 8. Urol., 1987, 138, 482. —
 9. 5. Gonzalez R. D., Barrientos A., Larrodera L., Ruilope L. M., Leiva D., Borobia V.: Sqamous cell carcinoma of the renal pelvis asso
 10. ciated with hypercalcemia and the presence of parathyroid hormone like substances in the tumor. J. Urol., 1985, 133, 1029. —
 11. 6. Kotlarek-Haus S., Asz S., Stolarczyk J., Orski T.: Występowanie zwapniałej torbieli i raka w tej samej nerce.Przeg. Lek., 1965, 728. —
 12. 7. Leńko J.: Kamica nerkowa. PZWL, Warszawa 1976. —
 13. 8. London N. J. M., Messios N., Kinder R. B., Smart J. G., Osborn D. E,, Watkin
 14. E.M., Flynn J. T.: A prospective study of the value of conventional CT, dynamic
 15. CT, ultrasonography and arteriography for staging renal carcinoma. Brit. J. Urol.,1989,64, 2.09. —
 16. 9. Oosterhof O. N., Smith G. A. H. J., de Ruyter A. E., Debruyne
 17. F.M. J.: In vivo efects of high energy chock waves on urological tumors: anevaluation of treatment modalities. J. Urol., 1990, 144,785.
 18. 10. Stolarczyk J.,Dembowski J,: Hiperkalcemia u chorych na raka nerki. Urol, Pol., 1085, 38, 1, 33

correspondence

dr n. med. Andrzej Prajsner, I Katedra i Klinika Urologii Śl. AM, 40-073 Katowice, ul. Strzelecka 9