PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

A vesico-appendieular fistula
Article published in Urologia Polska 1991/44/3.

authors

Zbigniew Wolski, Robert Górecki, Andrzej Borówka, Janusz Gołębiewski
Z Katedry I Kliniki Urologii A. M. w Warszawie Kierownik: prof. dr hab, med. T. Krzeski

summary

The paper presents a patient with a vesico-appendicular fistula (fistula vesico--appendicularis) treated with surgery. The diagnosis was established on the basis of characteristic history, radiological examination, and cystoscopy. Surgery consisted in appendectomy and suturing of the fistula orfice in the bladder. The surgery was successful.

references

  1. 1. Adamkiewicz K., Tarnowiecki K., Sawicki S.: Nienowotworowe przetoki esi-czo-pęcherzowe. Pol. Przeg. Chir., 1974, 46, 287. —
  2. 2. Bigler U., Wofford J., Pratt M., Stone W.: Serendipioaus diagnosis of appendicovesical filstula by bone scan: a case report. J. Urol., 1989, 142, 815.
  3. 3. Buliński W.: Przetoki pęcherzowo-je-litowe. Urol. Pol., 1956, 10, 196. —
  4. 4. Goodwin W., Winter C: Fistula between bowel and urinary tract. J. Urol., 1960, 84, 95. —
  5. 5. Haas G., Shumaker B., Haas P.: Appendicovesical fistula. Urology, 1984, 24, 604. —
  6. 6. Wesołowski S., Buliński W.: Vesico-intestinal fistulae and rectoureteral fistulae Brit. J. Urol., 1973, 45, 34. —
  7. 7. Wolnik Z., Lorencewicz Z., Borówka A.: Przetoka pęcherzowo-esicza jako powikłanie uchyłkowatości jelita grubego. Urol. Pol., 1980, 33, 339.

correspondence

dr med. Zbigniew Wolski, 02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4, Klinika Urologii AM