PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Extragoinal ger minal neoplasm of the testis
Article published in Urologia Polska 1991/44/3.

authors

Marek Sosnowski, Anna Płużańska, Leszek Jeromin
Z Kliniki Urologii Instytutu Chirurgii AM w Łodzi
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. L. Jeromin
Dyrektor Instytutu:; prof. dr hab. med. A. Sołtysiak
oraz z Oddziału Chemioterapii Regionalnego Ośrodka Onkologicznego w Łodzi Ordynator: prof. dr hab. med. A. Plużańska

summary

The paper presents a patient with extragonadal germinal neoplasm of the testis, in III B stage of clinical advancement, with yolk sac tumor component. PVB induction chemotherapy was applied, then surgery, and complementary mul-tiagent chemotherapy (VAB-6). Despite the intensive treatment only 14 months survival was achieved

references

  1. 1. Burt M. E., Javadpour N.: Germ-cell tumors lin patients with apparently normal testes. Cancer, 1981, 47, 1911. —
  2. 2. Kóhn M. W., Weissbach L.: Localization, incidence, diagnosis and treatment of extratesticular germ cell tumors. Urol. Int., 1985, 40, 166. —
  3. 3. Kazur M. E., Cobleigh M. A., Greco A., Einhorn L. H., Oldham R. K.: Endodermal sinus tumor of the mediastinum. Cancer, 1982, 50, 766. —
  4. 4. McLeod D. G., Taylor H. G., Skoog S. J., Knight R. D., Dawson N. A., Waxman J. A.: Extragonadal germ cell tumors. Cancer, 1988, 61, 1187. —
  5. 5. Madej G..\\\' Skojarzone chemiczne i chirurgiczne radykalne leczenie chorych na nienasieniaki jądra. Część II. Nowotwory, 1984, 34, 305. —
  6. 6. Montague D. K.: Retroperitoneal germ cell tumors with no ąpparent testicular involvement. J. Urol., 1975, 113, 505. —
  7. 7. Tomczykowski J., Koralewski P., Pawlicki M.: Ocena skuteczności leczenia chemicznego zarodkowych guzów jądra z komponentą Yolk sac. Urol. Pol., 1989, 42, 154. —
  8. 8. Utz D. C, Ruscemi M. F.: Extragonadal testicular tumors. J. Urol., 1971, 105, 271.

correspondence

dr med. Marek Sosnowski, 93-513 Ł6dź, ul. Pabianicka 62, Klinika Urologii AM.