PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Adenomectomy in \"90 year old\"
Article published in Urologia Polska 1991/44/3.

authors

Stefan Wesołowski, Wojciech Obojski, Mieczysław Węglewicz, Franciszek Zmysłowski
Z Oddziału Chirurgicznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie Ordynator Oddziału: dr med. A. Niestępski Dyrektor Szpitala: lek. med. M. Scharoch

summary

The paper discusses transvesical adenomectomy in 90 year old patients. It presents 4 patients, ages 89—90, who suecessfuly went through the operation. Despite the age related declines in normal functions such patients should not be overhastily disqualified from surgery.

references

  1. 1. Orandi A,: Transurethral incision of prostate (TUIP), Brit. J. Med., 1965, 57, 703. —
  2. 2. Wyatt M. G., Stower M. J., Smith P. J. B., Roberts J. B. M.: Prostatectomy in the over 80-yearold, Brit. J. Urol., 1989, 84, 417.

correspondence

prof. dr hab. med. Stefan Weso łowisk i, 00-539 Warszawa, ul. Piękna 3.