PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

CONGENITAL ABSENCE OF ONE KIDNEY ASSOCIATED WITH ATRIAL SEPTAL DEFECT AND INTESTINAL DIVERTICULOSIS
Article published in Urologia Polska 1991/44/1.

authors

Krzysztof Łukojć, Andrzej Prajsner, Wojciech Szewczyk
Z I Katedry i Kliniki Urologii Śląskiej Akademii Medycznej im. Ludwika Waryńskiego w Katowicach Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. A. Szkodny

summary

A patient is reported with congenital absence of one kidney, atrial septal defect and sigmoid diverticulosis without symptoms. The anomalies were found accidentally.

references

  1. 1. Augustyn M., Dobrowolski Z.: Wady rozwojowe nerek w materiale Kliniki Urologicznej AM w Krakowie. Urol. Pol., 1981, 34, 99. —
  2. 2. Bednorz W., Plamie-niak Z., Silber D.: Agenezja jedynej nerki. Wiad. Lek., 1973, 26, 955. —
  3. 3. Bijak J.: Koarktacja aorty skojarzona z obustronnie podwójnym układem kielichowo-miedniczkowo-moczowodowym jako przyczyną nadciśnienia tętniczego. Probl. Lek., 1970, 4, 757. —
  4. 4. Choroby nerek, PZWL, Warszawa, 1983. —
  5. 5. Lorenz J., Stolarczyk J.: Współistnienie torbieli pęcherzyka nasiennego i wrodzonego braku nerki. Pol. Przeg. Chir., 1967, 39, 1151. —
  6. 6. Mazurek L., Kluszczyński W., Grabowski W.: Skrzyżowane przemieszczenie jedynej nerki. Pol. Przeg. Chir., 1970, 6a, 980. —
  7. 7. Szkodny A., Luciak M.: Przypadek współistnienia niewykształconej nerki, szczątkowego moczowodu i odpływu wstecznego pęcherzowo-moczowodowego. Pol. Przeg. Chir., 1961, 33.

correspondence

Krzysztof Łukojć, I Katedra i Klinika Urologii Śl. AM, 40-073 Katowice, ul. Strzelecka 9