PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Hormonally active adrenal adenoma
Article published in Urologia Polska 2003/56/1.

authors

Krzysztof Bar 1, Danuta Skomra 2, Dariusz Stępnik 1, Krzysztof Gąsiorek 3
1 Katedra i Klinika Urologii Akademii Medycznej w Lublinie
Kierownik kliniki: prof. AM dr hab. Krzysztof Bar
2 Katedra i Zakład Patomorfologii AM w Lublinie
Kierownik katedry: prof, dr hab. Elżbieta Korobowicz
3 Oddzial Urologii Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu
Ordynator oddziału: lek. med. Zdzisław Aleksandrowicz

keywords

adrenal gland, adenoma, Syndrom Conn

summary

A case of a woman with hormonally active adrenal adenoma was presented. Pre- and postoperative examinations showed aldosterone secreted adrenal adenoma. We present this case due to its rarity, as well as noncharacteristic clinical symptomps and signs.

references

  1. 1. Kokot F, Lenko J: Wybrane rozdziały endokrynologii dla urologów w Urologii. II red. Zieliński J, Lenko J. Warszawa PZWL 1993; 581-587.
  2. 2. Krauze-Balwińska Z, Fryczkowski M, Pietrzak M, Bargiel J: Torbiel izekoma nadnercza lewego współistniejąca z kamicą nerkową. Uroi Pol 1988; 2:143-145.
  3. 3. Różański W: Gmczolak nadnercza prawego. Uroi Pol 1990; 4: 287-289.
  4. 4. Lesiewicz H, Miękoś E: Diagnostyka obrazowa gmczolaka nadnercza. Uroi Pol 1993; 2:167-170.
  5. 5. Page DL, De Lellis RA, Hough AJ: Atlas of tumorpatology Armad Forces Institute of Pathology Washington, D. G, under the Auspices of Universitres Associated for Research and Education in Pathology, INC. Bethesda. - Maryland, 1986: 81-110. 6. Williams ED, Siebenman RE, Sobin LH: Histological typing of endocrine tumours - International histological chtssifcalion of tumours- World Health Organization, Geneva 1980.

correspondence

Krzysztof Bar
Klinika Urologii AM
ul. Jaczewskiego 8
20-954 Lublin