PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

A diagnostic value of aspirative biopsy and core biopsy of kidney tumors
Article published in Urologia Polska 2003/56/1.

authors

Wojciech Husiatyński 1, Cezary Szczęśniak 2, Andrzej Borówka1\' 2, Joanna Ostrowska 3, Jan Faryna 3, Tomasz Dzik 4
1 Klinika Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
2 Zespół Dydaktyki Urologicznej. Oddział Urologii Centralnego Szpitala Kolejowego w Warszawie
Kierownik kliniki i ordynator oddziału: prof, dr hab. Andrzej Borówka
3 Zakład Patomorfologii Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie
Kierownik zakładu: dr Krzysztof Bardadin
4 Zaklad Patomorfologu Centralnego Szpitala Kolejowego w Warszawie
Kierownik zakładu: dr Tomasz Dzik

keywords

kidney, tumor, diagnostic biopsy

summary

The aim of the study. The aim of this study is to estimate a value of aspirative biopsy (BAC) and core biopsy (BR) as the methods of
preoperative diagnosis of kidney tumors. Material and method. Kidney tumors removed from 40 patient were estimated. After removal of the kidney or kidney tumor, fine-needle
aspirative biopsy (4 specimens) and core biopsy by tru-cut needle (4 specimens) of the neoplastic tissue was done. BAC specimens were
examined cytologically, and core biopsy specimens were examined pathologically. The results were compared witli these of standard
microscopic examination of tumors. Results. Pathological examination showed: 26 clear cells tumors, 4 mixed tumors. 1 granular cells tumors, 3 tumors in the kidney cyst, 2
papillary tumors, 2 angiomyolipomas. 1 oncocytoma, and 1 multilocular cyst. The results of cytologic and pathologic examinations of
the biopsy specimens were positive ;md compliant with standard microscopic examination in 2 3 patients (5 7.5%) and 3 6 patients (90%).
respectively. Conclusions. The fine-needle aspirative biopsy cannot be identified as a trustworthy method due to its poor sensitivity. However, high
sensitivity of core needle biopsy causes, that it may be useful in some patients, in whom knowledge of tumor patomorphology before
surgery can influence on the type of operation.

references

 1. 1. Bono Ay Lovisolo JA: Renal cell carcinoma - diagnosis and treatment: state, of the ait Eur Urol 1997; 31:47-55.
 2. 2. Dembowski J: Rak nerki - stan obecny. Urol Pol 1997; 50: 125-131.
 3. 3. Pomer S, Schubert J, Schmitz-Draeger B, Vogcs G: Leitlinien zitr Diagnoslik und Theiapie dei Nierenparenchymkaizinoms. Urologe 1998;37:327-341.
 4. 4. Brzozowski C, Borówka A, Gołębiewski J: Ocena wartości diagnostycznej umgiafii, ultrasonogirtfii i tomografii kompuieivwej u choiych na ivka jasnokomóikowego nerki. Urol Pol 1991; 1: 35.
 5. 5. Szczęśniak C: Ocena doszczetności onkologicznej wpuszczenia guza nerki jako metody leczenia chimigicznego nowotworów wywodzących się z miąższu neiiwwego umożliwiającej zachowanie naiządu -na podstawie badań doświadczalnych. Rozprawa doktorska. 2002.
 6. 6. Brkovic D, Riedasch G, Staehlcr G: StellenweH der oiganerhalten-den Chintigie beim Nierenkaizinom. Urologe 1997; 36: 103-108.
 7. 7. Butler BR Novick AC, Miller DR Campbell SA, Licht MR: Management of small unilateral rena! cel! carcinoma: radical versus nephron sparing surgery. Urology 1995; 45:34-41.
 8. 8. Hen\" HW: Partial nephrectomy for renal cell carcinoma with a normal opposite kidney Cancer 1994; 73:160-162.
 9. 9. Lichl MR, Novik AC, Goormastic M: Nephron - sparing surgery in incidental veisus suspected renal cell carcinoma J Urol 1994; 152:39^12.
 10. 10. Novik AC, Streem S, Montie JE: Conservative surgery for renal cell carcinoma: a single-center experiencewith 100 patients. J Urol 1989; 141:835-839.
 11. 11. Staehler G, Brkovic D: Die chintrgische Therapie des Nierenzellka-rńnoms. Urologe 1999; 38:452-459.
 12. 12. Morgan WR, Zincke H: Progression and survival after renal - con-saving swgeiy for renal cell carcinoma: experience in 104 patients and extended follcwup. J Urol 1999; 144: 852-857.
 13. 13. Van Poppel 11, Claes H, Willemen R Oycn R, Beart L: Is there a place for conservative surgery in the treatment of renal carcinoma. Br J Urol 1991; 67:129-133.
 14. 14. Brkovic D, Riedasch G, Waldherr R, Rolir L, Staehler G: Local recurrence after nephron-sparing tumor swgeiy. Urologe A 1994; 33:104-109!
 15. 15. Strohmeyer X Acermann R: Classic and modem prognostic indicators in renal cell carcinoma. Review of the literature. Urol Int 1991;47:203-212.
 16. 16. Fromowitz FB, Bard RH: Clinical implications of pathologic subtypes in ivnal cell carcinoma. Semin Urol 1990; 8:31-50.
 17. 17. Thoenes W, Stoerkel S: Die Patologie der benignen und malignen Nierenzelltumoren. Urologe A 1991; 30: W 41-W 50.
 18. 18. Stoerkel S, Eble JN, Adlakha K, Amin M, Blule ML, Bostwick DG, Darson M, Delahuan B, Iczkowski K: Classification of renal cell carcinoma. Cancer 1997; 80: 987-989.
 19. 19. Sulik M: Histopatologia raka nerki Urol Pol 2001; 54,3:9-14.
 20. 20. Mostofi KF. Davies CI: Histological typing of kidney turnouts. 2nd ed. WHO International Histological Calssijkation of Tumours. 1997, Springer, Berlin, New York.
 21. 21. Fuhrman SA, Lasky LC, Limas C: Prognostic significance of morphologic parameters in renal cell carcinoma. Am J Surg Pathol 1982; 6:655-663.
 22. 22. Ferucci J, Wittenberg TJ, Margolees MN, Carrey RW: Malignant seeding of the tract after thin needle aspiration biopsy. Radiology 1979;130:345-346.
 23. 23. Gibbons RP, Bush WH Jr, Burnett LL: Needle tract seeding after following aspiration of renal cell carcinoma. J Urol 1977; 118: 865-867.
 24. 24. Riser GC, Totonchy M, Bany JM: Needle tract seeding after percutaneous renal adenocarcinoma aspiration. J Urol 1986; 136:1292-1293.
 25. 25. Malczyk E, Darewicz J: Wartość cienkoigfowej biopsji aspiracyjnej W trudnych diagnostycznie guzach nerek Urol Pol 1995; 3: 203.
 26. 26. Sani G, Ayers D, Bankoff M, Mitcheson D, Ucci A: Fine needle aspiration in the diagnosis of renal angiomyolipoma. J Urol 1990; 143:999.
 27. 27. Juul N, Torp-Pcdersen S, Grinvall S, Holm HH, Larsen S: Ultra-sonicattyguidedfine needle aspiration biopsy of renal masses. J Urol 1985; 133 (4): 579-581.

correspondence

Woltlerfl Husiatyński
Klinika Urologii CMKP
ul. Czerniakowska 231
00-416 Warszawa