PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Components of urinary stones - crystals
Article published in Urologia Polska 2003/56/1.

authors

Waldemar Różański 1, Leszek Klimek 2, Krzysztof Jakubowski 2, Eugeniusz Miękoś 1, Zbigniew Górkiewicz 2
1 Klinika Urologii i Rehabilitacji Urologicznej Instytutu Chirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik kliniki: prof, dr hab, Eugeniusz Miękoś
2 Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej w Łodzi
Dyrektor instytutu: prof, dr hab. inż. Piotr Kula

keywords

urinary tract, urinary stone, crystals, X-ray diffractometer % scanning electron microscop

summary

Gaining knowledge about the properties of crystals forming stones in the urinary tract allows to comprehend the nature of deposits that undergo different means of spallation, such as PCH ESWL and URSL. This work aims at delivering information concerning the structure and properties of crystals that create stones in the urinary tract. The data was collected on the basis of the works of other authors who often had no connection with medicine, but possessed devices essential in urinary stones study.
Hopefully, the clear-cut. encyclopaedic form of presenting the information will not only facilitate understanding of the intricate structure of urinary stones, but also will not be uninteresting for a urologist, encouraging to further reading.

references

 1. 1. Khan SR: Interactions between stone-forming calcific crystals and macro-molecules. UrolInt 1997; 59: 59-71.
 2. 2. Staplelon AMF. Ryall RL: Blood coagulation proteins and urolithiasis an:liked: crystal matrix prolans theFI activiation peptide of human prothrombin. Brit J Urol 1995:75:712-719.
 3. 3. Stoller Ml.. Gupta M, Bolton D. Irby P: Clinical coiretates of the gross, radiographic, and histologic features of urinary matrix calculi. J Endourol 1994; 8, 5: 335-340.
 4. 4. Ilo H, Kolake T, Nomura K. Masai M:Clinical and biochemical features ofuric acid nephrolithiasis. Eur Urol 199 5; 27, 4: 324-328.
 5. 5. Tbrben E. Petersen DA, Thogersen and Staffer) E. Petersen: Identifica-tion of hemoglobin mid two serine proteases in acid extracts of calcium containing kidney stones. }lho\\\\\\\\ 1989:1.142:176-180.
 6. 6. Gleeson Ml. GriffithDP:StruvltecalcuU. Brit J Urol 1993: 71: 503-511.
 7. 7. Grower PK. Resnick Ml: Evidence/or the presence of abnormal proteins inthe urine of recurrent stone formes, jljrol 1995; 153: 1716-1721.
 8. 8. Spcrrin MW, Rogers K: The architecture and composition of urolithiasis,Brit J Urol 1998: 82: 781-784.
 9. 9. VarmaJS: Matrix calculus anuria. Brit J Urol 1987: 2. 59: 190-191.
 10. 10. Fryszman A. Mikuszewski J: Metody fizykochemiczne stosowane dla oceny składu kamieni moczowych. Pol Przeg Cliir 1977: 49. 2: 101-109.
 11. 11. Kim KM: Vie stones. Scan Hec Micros 1982:4:1635-1660.
 12. 12. Klimek L: Możliwości zastosowania dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych do identyfikacji faz. III Krajowa Konferencja Przemysłowe Laboratorium Materialograficzne, Zakopane-KościeUsko, kwiecień 2001. s. 115-120.
 13. 13. K(xlaka l\\\\\\\'. Dcbari K. Sano \\\\\\\'l\\\\\\\':Sctuuiing electron microscopy and energy--dispersive X-ray microanalysis studies of several human calculi containing calcium phosphate crystals. Scan Microsc 1994; 8: 242-257.
 14. 14. Różański W, Górkfewiez \\\\\\\'L Miekoś K. Galdecki Z: Oznaczanie budowy krystalicznej kamieni moczowych przy pomocy dyfraktometru rentgenowskiego. Uroi Pol 1988:41.4:257-262.
 15. 15. Schwartz A). Kumar M. Adams BL: Electron backscatter diffraction in materials science. Kluwer Academic/Plenum Publishers 233 Spring Street New York. N. Y. 10013.
 16. 16. Murphy BT. Pyrah LN: Tlte composition, structure, and mechanisms of the formation of urinary calculi. Brit J Urol 1962: 34: 129-177.
 17. 17. Sutor OJ. Wooley SE The structure and formation of urinary calculi; I oriented crystal growth. Brit J Urol 1972; 44; 532-536.
 18. 18. Carr JA: The pathology of urinary calculi: radial stration. Brit ) Urol 1953:25:26-32.
 19. 19. Inorganic index to the Powder Diffraction File 1970. loint Committee on Powder Diffraction standards. 1845 Walunl. St. Philadelphia. Pensylwania.
 20. 20. Khan SR. Hacked RL: identification of urinary stone and sediment crystals by scanning electron microscopy and X-ray microanalysis. J Urol 1986,135:818-825.
 21. 21. Lutosawska-RogóżT. IIodorowiczSA:Morphology and phase composition of urinary calculi. Mater Med Pol 1989; 26: 43-46.
 22. 22. Różański W: X-ray phase analysis of 1 34 urinary calculi. Urol Bologna (Italy) 1992. s. 83- 86.
 23. 23. Różański W. Miękoś E, Górkiewicz Z. Szkodziński A: Wytrzymałość mechaniczna kamieni moczowycli.r.ro\\\\\\\\M 1995:48. 1:26-32.
 24. 24. Szpila K. Chlebowski R. Pelc A, Steplesiewicz M. Wichrowski\\\\\\\'/:.Mi-neralologia kamieni nerkowycli. Arch Mineral 1982: 38: 59-87.
 25. 25. Trzaska Durski\\\\\\\'/.Trzaska Durska H. Kuzaka B: Rentgenostrukturdna analiza fazowa kamieni moczowych. Wyniki badań kamieni zawierających kwas moczowy, maczany i l-cystyne. Pol \\\\\\\'iyg Lek 1994:6-7: 144-146.

correspondence

Waldemar Różańskt
Klinika Urologii i Rehabilitacji Urologiczne! Uniwersyteckiego Szpitala
Klinicznego Nr 2 int. Wojskowej Akademii Medycznej
ul. Żeromskiego 113
90-549 Łódź