PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Tuberculosis of the prostate after renal transplantation, a case report
Article published in Urologia Polska 2002/55/3.

authors

Anna Bednarek-Skublewska 1, Janusz Ciechan 2, Iwona Baranowicz-Gąszczyk 1, Zofia Siezieniewska-Sikorska 3, Krzysztof Bar 2, Andrzej Książek 1
1 Katedra i Klinika Nefrologii AM w Lublinie
Kierownik kliniki: prof, dr hab. Andrzej Książek
2 Klinika Urologii AM w Lublinie
Kierownik kliniki: prof. AM dr hab. Krzysztof Bar
3 Katedra i Zakład Patomorfologii AM w Lublinie
Kierownik zakładu: prof, dr hab. Elżbieta Korobowic

keywords

kidney, renal transplantation, tuberculosis prostatae

summary

Tuberculosis is one severe infectious complications in patients after renal transplantation. The risk of dissemination is high in these group of patients, but clinical symptoms are weak and nonspecific. Tubreculosis has been often described in kidney transplant recipients as an infection with predominantly pulomunary involvement.
We now report a rare case of tuberculosis of the prostate in a patient after renal transplantation.

references

 1. 1. Manitius J: Przewlekła niewydolność nerek; w Orłowski T: Choroby nerek, Warszawa, PZWL, 1997; 258-279.
 2. 2. Rogowski R, Imiela J, Braszkiewicz B, Kidawa E: Gruźlica u chorych przewlekle leczonych dializom. Pol Arch Med Wew 1993; 89: 18-21.
 3. 3. Rowińska D: Zakażenia niewirusowe u choiych po przeszczepieniu nerki, w Orłowski T: Przeszczepienie nerki, PZWL, 1995; 265-285.
 4. 4. Vachharajani T, Abreo K, Phadke A, Oza U, Kirpalami A: Diagnosis and treatment of tuberculosis in hemodialysis and transplant patients, Am J Nephrol 2000; 20: 273-277.
 5. 5. Biz E, Pereira CA, Moura LA, Sesso R, Vaz ML: The use of cyclospońne modifies the clinical and hisiopaiologicalpresentation of tuberculosis after renal transplantation. Rev Inst Med Trop Sau Paulo 2000; 42: 225-230.
 6. 6. Lalles R, Radisic M, Rial M, Argento J, Casadei D: Tuberculosis in renal transplant recipients. Transpl Infect Dis 1999; 1: 99-104.
 7. 7. Perlin DV, Davenkow SP. Starostenko M: Generalized tuberculosis after kidney trasplantation. Uroiogija 1999; 5: 26-28.
 8. 8. Zieliński J, Borowski J, Mazurek L, Brzezińska-Rubisz J: Zakażenia nerek i dróg moczowych oraz męskich narządów płciowych; w Zieliński J, Lenko J:Urologia, Warszawa,1993, t II; 245-264.
 9. 9. Dowody L, Ramgopol M, Hoffman T. Ciancio G, Burke G, Roth D:Genitourinary tuberculosis after renal transplantation: report cases and review. Clin Infect Dis 2001; 15:662-666.
 10. 10. Salska Z: Rozpoznanie givzlicy urogenitalnej. Przeg Urol 2001;2:58-61.
 11. 11. Apaydin S, Altiparmak MR, Serdengecti K: Mycobacterium tuberculosis infections after renal transplantation, Scand J Infect Dis 2000; 32: 501-505.
 12. 12. Rowińska D: Powikłania internistyczne u biorców przeszczepu nerkowego; w Orłowski T. Przeszczepienie nerki, Warszawa, PZWL, 1995; 247-264.

correspondence

Anna Bednarek-Skublewska
Katedra i Klinika Ncfrologii AM w Lublinie
ul. Jaczewskiego 8
20-940 Lublin
fax: (0-81) 742 53 .U