PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Reconstruction of urethral fistula with buccal free graft
Article published in Urologia Polska 2002/55/3.

authors

Józef Matych 1, Barbara Krauze 1, Konrad Pietraszun 1, Andrzej Święs 1, Jerzy Żurek 1, Alicja Kociszewska 2
1 Oddział Urologii i Transplantacji Nerek Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi
Ordynator oddziału: dr hab. Józef Matych
2 Oddział Laryngologii Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M Pirogowa w Łodzi
Ordynator oddziału: dr Alicja Kociszewska

keywords

urethra, fistula, urethral stricture, urethroplasty with buccal free grafts

summary

The study presents a surgical treatment of urethral fistula with the use of buccal free graft.

references

  1. 1. Burger R i wsp: The buccal mucosal graft for urethral reconstruction: a preliminary raport. J Urol 1992; 197 (3): 662-664.
  2. 2. Yerkes EB, Adams MC, Miller DA, Brock JW: Coronal cuff: a problem site for buccal mucosal grafts. J Urol 1999; 162 (4): 1442-4.
  3. 3. Wessells H, McAninch JW: Use of free grafts in urethral stricture reconstruction. J Urol 1996; 155 (6):1912-5.
  4. 4. Andrich DE, Mundy AR: Substitution urethroplasty with buccal mucosal-freegrafts. J Urol 2001 Apr; 165 (4): 1131-3; discussion 1133-4.
  5. 5. Wessells H, Morey AF, McAninch JW:Single stage reconstruction of complex anterior urethral strictures: combined tissue transfer techniques. J Urol 1997; 157 (4): 1271-4.

correspondence

Józef Małych
Oddział Urologii
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa
ul. Wólczańska 195
93-531 Łódź