PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Malacoplakia of the urinary trac
Article published in Urologia Polska 2002/55/2.

authors

Piotr Lipiński 1, Marek Sosnowski 1, Maria Matejkowska-Sobaniec 2
1 Klinika Urologii Instytutu Chirurgii AM w Łodzi
Kierownik kliniki: prof, dr hab. Leszek Jeromin
Dyrektor Instytutu: prof, dr hab. Adam Sołtysiak
2 Zakład Diagnostyki Histopatologicznej WSS im. M. Kopernika w Łodzi
Kierownik Zakładu: dr Maria Matejkowska-Sobaniec

keywords

urinary tract, malacoplakia, ureter

summary

The case Study is presented of 42-year-old woman with malacoplakia of the bladder and ureters and concomitant ureteric obliteration. The removal of obstructed vesical segments of both ureters, their transplantation to the bladder and antinflammatory therapy resulted in satisfactory clinical results.

references

  1. 1. Albert W, Kałwak H: Malakoplakia pęcherza moczowego. Pat Pol 1975; XXVI, 4: 529-534.
  2. 2. Antoszczyk Ł, Sporny S. Malakoplakia jako problem kliniczny. Pol Przegl Chir 1993; 65: 938-942.
  3. 3. Baumgartner B, Alagappian R: Malacoplakia of the Ureter and Bladder. Urol Radiol 1990; 12: 157-159.
  4. 4. Chih-shou Ch, Ming-kucn L, Swei H, Tsann-long H, And Cheng-kcng Ch. Renal malacoplakia with secondary hepatoduodenal involvment. J Urol 1994; 151: 982-985.
  5. 5. Dohle GR, Zwartendijk J and Van Krieken JH, J, M. Urogenital malacoplakia treated with fluoroquinolones. J Urol 1993; 150:1518-1520.
  6. 6. Long JP Jr. and Althauscn A. Malacoplakia: a 25-year experience with a review of the literature. J Urol 1989; 14: 1328-1331.
  7. 7. Matthews N, Greenwood RN, Hendry WF. and Cattell. Extensive pelvic malacoplakia: observations on management. J Urol 1986,135: 132-134.
  8. 8. Smith DJ, Survarna SK and Chappie CR. Pelvic malakoplakia - an unusual bladder tumour. Br J Urol 1994; 73:322-323.
  9. 9. Stanek J, Frasik W. Malakoplakia kobiecego narządu rodnego. Gin Pol 1987; 58, 4: 272-275.

correspondence

Piotr Lipiński
Klinika Urologii Instytutu Chintrgii AM
Uf. Pabianicka 62
93-513 Łódi