PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Ureteroileocystoplasty and its complications in a case of the ureteral stricture following the implantationof the aortal y-graft
Article published in Urologia Polska 2001/54/4.

authors

Marcin Szepietowski, Dariusz Krzemiński, Andrzej Lemański, Dariusz Nalej, Zbigniew Mysiński, Robert Wróblewski
Oddział Urologii Szpitala w Żyrardowie Ordynator: dr n. med. Dariusz Krzemińsk

keywords

urater, urateral stricture, ureteroileocystoplasty

summary

We describe a 53-years old man suffering from the left renal cirrhosis and a severe slricture the lower part lower part of the right ureter, which occurred as a result of the implantation of the aortal Y-graft. The huge right hydronephrosis and a renal failure of midde degree was stated. As the first stage of the treatment, the excision of the stricture and the end-to-end ureteroanastomasis, standing with the „double J\" catheter was parformed. This operation was not successful because of the postoperative scar, enclosing the ureter almost completely. Considering this, we have performed thi right ureteroileocystoplasty, using the 35 cm long defunctionalized intestinal loop to replace the whole ureter. There were not any surginal complications observed, but the severe renal infection developped as a result of the intense bowel mucous excretion. The patient died from the progressive renal failure and pneumonia 3 months after the operation. In our the urete-roilecystoplasty is a procedure with the technical difficulty of middle degree. The success depends on the postoperative treatment and the main trouble is the mucous excretion.

references

  1. 1. Cnotliwy M, Grabowski M, Gutowski P. Sych Z, Szumilowicz G:Wodonercze u chorych z późnymi powikłaniami po pomosiowa-niu letnie odcinka aortalno-hiodrowego. Uroi Pol 1999, 52, 226-232.
  2. 2. Krzeski T, Rudowski W: Całkowite zastąpienie moczowodu wy-dzielonym odcinkiem jelita cienkiego. Pol Przeg Chir 1966, 38, 1351-1354.
  3. 3. Musierowicz A, Sosiński A, Łabędzki A, Bienias B: Dodatkowepołączenia miedniczki nerkowej z pęcherzem moczowym za pomocą wydzielonej pętli jelitu cienkiego w leczeniu wodonercza jedynej nerki. Pol Tyg Lek 1984, 39, 1479-1481.
  4. 4. Stefanowski M, Mazurek L: Przypadek zwężenia moczowodu, le-czony operacją wytwórczą za pomocą jelita krętego (ureteroileocy-stplastyca). Uroi\\\'Pol 1958,12, 53-57.
  5. 5. Yeboah ED: The use of intestinal segments to replace diseased bil-harzial ureters - a prospective study. West. African J Med 1993, 12, 162-165.
  6. 6. Krzeski T, Wolski Z, Borówka A, Kraś S, Emsallem M: Poszerze-nie moczowodu izolowaną pętlą jelita cienkiego pozbawioną śluzówki u chorego z nawrotową kamicą nerkową. Doniesienie wstępne. Uroi Pol 1988, 41, 85-90.

correspondence

Marcin Szepietowski
ul. Sikorskiego 16/5
96-300 Żyrantów
tel (0-46) 855-49-98