PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Diagnostic difficultes of vescio-uretheral reflux in natural feeding infants
Article published in Urologia Polska 2001/54/4.

authors

Krystyna Karczewska 1, Andrzej Paradysz 2, Alicja Żabka 1, Józef Dobrowolski 3
1 Klinika i Katedra Pediatrii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu Kierownik kliniki: prof, dr hab. n. med. Krystyna Karczewska
2 Klinika i Katedra Urologii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu Kierownik kliniki: prof, dr hab. n. med. Mieczysław Fryczkowski
3 Katedra i Zakład Radiologii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu Kierownik kliniki: prof, dr hab. n. med. Józef Dobrowolski

keywords

urinary tract, vesicoureteral reflux fr diagnosis, natural feeding.

summary

The autors have analysed untypical presentations of vesicoureteral refluxes in infants during their first six months of life. In that group the poor appetite and wieghl gaining as well as prolonged jaundice was observed. The urea analysis remaind unchanged (normal?). In the urine cultures pathological bacteriuria ware found. The diagnosis was based on the miction cystouretherography. After twelve months of drug treatment the symptoms disappeared.

references

 1. 1. Wyszyńska T: Zakażenia układu moczowego u dzieci. PZWL Warszawa 1982.
 2. 2. Wyszyńska T, Zakażenia układu moczowego u dzieci. Klin Ped 1994, 2, 1,17-25.
 3. 3. Polito, -C, Rambaldi, -p-F, Mansi, -L, Di-Toro, -R, La-Manna-A: Unilateral vesicoureieiic reflux: Low prevalence of contralateral renal damage. J Pcdiatr 2001, 138 (6); 875-9.
 4. 4. Rejszyc P, Pedlich M: Diagnostyka obrazowa chorób nerek i dróg moczowych u dzieci. Klin Ped 1994, 2, 1, 10-16.
 5. 5. Sillcn U: Vesicoureteral reflux in infants. Pediatr-Ncphrol 1999; 13 (4): 355-61.
 6. 6. Słowik M, Bichowicz-Hilger A, Gotcbek B, Nowakowska K: Wady dróg moczowych jako przyczyna nawracających zakażeń układu moczowego u dziewcząt. Ped pol 1994, LXIX, 11, 939-943.
 7. 7. Hodson CJ, Edwords D: Chronic pyelonephritis and vesico ureteric re/lux. Clin Radiol 1960, 11, 219-231.
 8. 8. Jodal U, Hansson S: Diagnostyka zakażeń układu moczowego. Aktualności Pediatryczne 1992, 1, 1, 121 - 126.
 9. 9. Olbing H: Vesico-uretheric reflux and the kidney. Nephrol 1987,1,638-646.
 10. 10. Sweeney, -B; Cascio, -S; Vclayudham, -M; Puri, P. J Urol 2001; 166 (2): 648-50.
 11. 11. Zajączkowska M, Zinkiewicz Z, Duda B, Kołacz A; Szajncr-M-ilart I: Zaburzenia anatomiczne i czynnościowe dróg moczowych u dzieci z zakażeniem układu moczowego. Pol Merkuriusz Lek 2001; 10 (58): 213-5.
 12. 12. Sieniawska M: Zasady wczesnego rozpoznania wad układu moczowego. Klin Ped 1994, 2, 1, 8-9.
 13. 13. Szotowa W: Znaczenie swoistości gatunkowej mleka ludzkiego w kannieniu naturalnym niemowląt. Ped Pol 1993, LXVIII, 5,7-10.
 14. 14. Welc-Dobies J, Fracka B, Nowakowska M, Zajbt J: Zakażenia i wady układu moczowego u niemowląt w pimwszym tiymestrzc życia. Materiały drugiego francusko-polskiego spotkania pediatrycznego. Warszawa 1994, 45-47.
 15. 15. Kamińska W, Dzierżanowska D: Zakażenia układu moczowego, etiologia, diagnostyka. Klin Ped 1994, 2, 1,4-7.
 16. 16. Hclin J, Persson P: Prenatal diagnosis of urinary tract abnormalities by ultrasound. Pediatrics 1986,78, 879-884.
 17. 17. Smoyer WF: Urinary tract obstntction in children. Clinical pediatrics 1992, 31,109-119.
 18. 18. Bachelard, M, Sillen U; Hansson S; Hcrmansson G; Jodal U, Jacobsson B: Urodynamic pattemF in asymptomatic infants: siblings of children with vesicoureteral reflux. J Urol 1999; 162 (5): 1733-7.
 19. 19. Goldma M, Bislritzer T Home T, Zoareft I, Aladjcm M: The etiology of renal scars in infants with pyelonephritis and vesicoureteral reflux. Pediatr Nephrol 2000; 14 (5): 385-8.
 20. 20. Hansson S, Brandstrom P, Jodal U, Larsson P: Low bacterial counts in infants with urinary tract infection. J Pediatr 1998; 132 (1): 180-2.

correspondence

Krystyna Karczewska
Klinika Pediatrii Śląskiej Akademii Medycznej
ul. 3 Maja 13-15
4I-800 Zabrze