PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Surgical treatment of girls with congential adrenal hypertrophy
Article published in Urologia Polska 2001/54/4.

authors

Maria Wieczorek-Grohman 1, Wiesław Urbanowicz 1, Jerzy Starzyk 2
1 Klinika Urologii Dziecięcej Katedry Chirurgii Pediatrycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Kierownik kliniki: dr hab. med. Wiesław Urbanowicz
2 Klinika Endokrynologii Dzieci i Młodzieży Katedry Pediatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Kierownik kliniki: prof, dr hab. med. Antoni Dziatkowiak

keywords

congenital adrenal hypertrophia, virilism, feminizing genitoplasty

summary

Objective. In children, the most common form of hermaphroditism is female pseudohermaphroditism, mostly manifested as congenital adrenal hypertrophy (CAH). As a consequence of an enzymatic delect, external genital organs become virilized and the patient has to be treated surgically.
Material and methods. Forty-nine girls with CAH were operated on. Group 1 included nine patients subjected to a synthesis of feminization techniques developed by Snyder et al., 14 patients from Group 2 were operated on employing the same technique modified by the authors, while Group 3 included 26 girls in whom the modified procedure was subjected to another modification.
Results. The most satisfactory results were achieved in Group 3, where the technique was modified twice. Very good and good results were obtained in 95.9% of cases.
Conclusions. The reconstruction of urogenital abnormalities in girls with CAH should involve all the components of the defect. The principle underlying the clitoroplasty should be the preservation of the glans with an undamaged dorsal ncuro-vascular bundle while performing a total resection of the cavernous bodies. The modifications introduced by the authors allow for a radical procedure and eliminate risks involved in exposing the dorsal neuro-vascular bundle.

references

 1. 1. Ginalska-Malinowska M, Romer TE: Zaburzenia enzymatyczne steroidogenezy. Wrodzony przerosi nadnerczy. W: Romer TE: Zaburzenia hormonalne u dzieci i młodzieży. Split Trading, 1995; 310-315.
 2. 2. Prader A: Der Oeiiitalbefund beim Pseudohermaphroditismus fe-mininus des kongenitalen adrenogenital Syndroms. Hclv Pa-ediatr Acta 1954; 3; 231-248.
 3. 3. Donahoe PK, Gustafson ML: Early one - stage surgical reconstruction of the extremely high vagina in patients with congenital adrenal hyperplasia. J Ped Surg 1994; 29: 2; 352-358.
 4. 4. Hendren WH, Atala A: Repair of the high vagina in girls with severely masculinized anatomy from the adrenogenital syndrome. J Ped Surg 1995; 30:1; 91-94.
 5. 5. Urbanowicz W. Wieczorek M: Przedzwieraczowe ujście pochwy do cewki moczowej w zespole nadnerczowo-plciowym u dziewcząt. Pol Przegl Chir 1996; 68: 2; 201-205.
 6. 6. Urbanowicz W: Jednoetapowa całkowita korekcja zewnętrznych narządów moczowo-plciowych u dziewcząt z zespołem nadnerczowo-plciowym. Probl Chir Dzicc 1987; 14; 129-132.
 7. 7. Snyder III HM, Retik AB, Bauer SB, Colodny AH: Feminizing genitoplasty: a synthesis. J Uroi 1983; 129; 1024-1026.
 8. 8. Gross RE, Randolph J, Criglcr Jr JF: Ciitorectomy for sexual abnormalities: indications and technique. Surg 1966; 59: 2; 300-308.
 9. 9. Lattimcr JK: Relocation and recession of the enlarged clitoris with preservation of the glans: an alternative to amputation. J Urol 1961; 86: 1; 113-116.
 10. 10. Pellerin D: La reimplantation du clitoris. Refection plastique du pseudo-hermaphrodisme feminin. Academ Chir 1965; 24; 965-969.
 11. 11. Mallard P, Juskiewenski S, Sarkissian J: Chloroplasty in intersex: a new technique. B.IU 1981; 53; 371-373.
 12. 12. Barret TM, Gonzales ET Jr: Reconstruction of the female externa! genitalia. Urol Clin N Amer 1980; 7; 455.
 13. 13. Kogan SJ, Smey P, Levitt SB: Subtunical total reduction chloroplasty: a safe modification of existing techniques. J Urol 1983; 130; 746-748.
 14. 14. Fortunoff S, Lattimer J, Edson M: Vaginoplasty technique for female pseudohermphrodites. Surg Gynecol & Obstet 1964; 118; 545-548.
 15. 15. Marberger H: Zur chiivrgiscken Behandlung nebennierenbe-dingter Scheinzwitter. Der Urologc 1967; 6: 3; 153-156.
 16. 16. Neugebauer F: Pomyłki w określeniu pici ujawnione droga operacyjną. Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, 1899.
 17. 17. Szymkiewicz Cz: Leczenie chirurgiczne dzieci obojnaczych. Probl Med Wieku Rozw 1980; 10; 87-130
 18. 18. Walczak M, Zieliński W, Pawlaczyk B, Pionlek E: Reimplanta-cja łechtaczki metodą Pellerina w zespole nadnerczowo-płci-owym u dziewczynek. Endok Pol 1981; 32: 2; 153-158.
 19. 19. Borkowski A, Krzeski T: Operacja plastyczna łechtaczki w obojnactwie. Uroi Pol 1983; 36; 3; 253-257.
 20. 20. Urbanowicz W: Plastyka łechtaczki w stanach przerostowych. Pol Przegl Chir 1986; 58: 10; 895-99.
 21. 21. Szymkiewicz Cz, Baka-Jakubiak M, Romer TE, Skobejko-Wl-odarska L: One - stage reconstruction of the female vulva in the intersex children. Endokryn Pol 1987; 38: 1; 87-96.
 22. 22. Paradysz A, Schneiberg B, Fryczkowski M: Wyniki chirurgicznej korekcji zewnętrznych narządów płciowych u dzieci z wrodzonym przerostem nadnerczy. Uroi Pol 1995; 48; 1; 62-65.
 23. 23. Stoba Cz, Wojtiuk J, Królak M: Geniloplastyka w zespole nad-nerczowo- płciowym u 12-lelniej dziewczynki. Probl Chir Dziec 1996; 23; 31-35.
 24. 24. Urbanowicz W, Wieczorek-Grohman M: Rzadkie powikłanie przetrwałej zatoki moczowo-plciowej u dziewczynki z wrodzonym przerostem kory nadnerczy. Probl Chir Dziec 1997; 24; 102-106.
 25. 25. Bissada NK, Sakati N, Woodhouse NJY, Morcos RR: One-stage complete genital reconstruction for patients with congenital adrenal hyperplasia. J Urol 1987; 137; 703-705.
 26. 26. Parrott TS, Scheflan M, Hester TR: Reduction clitoroplasty and vaginal construction in a single operation. Urology 1980; 16: 4; 367-369.
 27. 27. Passerini-Glazcl G: A new 1-stage procedure for clitorovagino-plasty in severely masculinized female pseudohermaphrodites. J Urol 1989; 142; 565-568.
 28. 28. Szymkiewicz Cz, Baka-Jakubiak M: Postępowanie chirurgiczne w chorobach gonad i zaburzeniach rozwoju narządów płciowych. W: Romer TE: Zabutzenia hormonalne u dzieci i młodzieży -Splil Trading, 1995,162 - 172.
 29. 29. Bellinger MF: Subtotal de-epithelialization and partial concealment oftheglans clitoris: a modification to improve the cosmetic results of feminizing genitopłasty. J Urol 1993; 150; 651- 653.
 30. 30. Gearhart JP, Burnett A, Owen J H: Measurement of pudendal evoked potentials during feminizing genitopłasty: technique and applications. J Urol 1995; 153; 486-487.
 31. 31. Gonzalez R, Fernandes ET: Single - stage feminization genitopłasty. J Urol 1990; 143; 776-778.
 32. 32. Oestcrling JE, Gearhart JP, Jeffs RD: A unified approach to early reconstructive surgery of the child with ambiguous genitalia. J Urol 1987; 138; 1079-1084.
 33. 33. Azziz R, Mulaikal RM, Migcon CJ, Jones Jr H W, Rock JA: Congenital adrenal hyperplasia: long - term results following vaginal reconstruction. Fcrtil & Steril, 1986; 46: 6; 1(111-1014.
 34. 34. Bailez MM, Gearhart JP, Migeon C, Rock J: Vagina! reconstruction after initial construction of the external genitalia in girls with sail-wasting adrenal hyperplasia. J Urol 1992; 148; 680-682.
 35. 35. Costa EMF, Mendonca BB, Inacio M, Arnhold UP, Silva FAQ, Lodovici O: Management of ambiguous genitalia in pseudohermaphrodites: new perspectives on vaginal dilation. Fertil & Steril 1997; 67: 2; 229-232.
 36. 36. Rock JA, Jones Jr HW: Vaginal forms for dilatation and/or to maintain vaginal patency. Ferlil & Steril 1984; 42: 2; 187-190.
 37. 37. Sheldon CA, Gilbert A, Lewis AG: Vaginal reconstruction: critical technical principles. J Urol 1994; 152; 190-195

correspondence

Maria Wieczorek-Grohman
Klinika Urologii Dziecięcej Katedry Chirurgii Pediatrycznej
30-663 Kiaków. al. Wielicka 265
lei 657-21-31 fax 658-13-25