PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Severe complication afte external beam radiotherapy case report
Article published in Urologia Polska 2001/54/3.

authors

Piotr Marczyński, Piotr Pęczkowski, Artur Sieczych, Tomasz Kalinowski
Klinika Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii - Instytut w Warszawie Kierownik kliniki: dr med. Tomasz Demkow

keywords

prostate, prostatic carcinoma, radical radiotherapy, postradiation reaction, urethral fistula, Fournier ganger

summary

Presented case is a report of severe complication after external beam radiotherapy in a 66 year old patient with prostate cancer. Twenty two months after the complition of the radiotherapy recto-urethral fistula was found. The fistula was complicated by the phlegmonous abscess of the scrotum. Patient was treated surgicaly with suprapubic derivation of urine and exteriorization of preternatural anus.

references

 1. 1. Tyczyński J, Wojciechowska U, Didkowska J, Tarkowski W, Za-loński W: Atlas umieralności na nowotwory złośliwe w Polsce w latach 1991-1995. CO-11998.
 2. 2. Zatoński W, Tyczyński J: Epidemiologia nowotworów złośliwych w Polsce w piętnastoleciu 1980-1994. CO-I 1997.
 3. 3. Zatoński W, Tyczyński J: Nowotwory złośliwe w Polsce w 1996 roku. Biuletyn. CO-I 1999.
 4. 4. Mamcghan H, Fisher R, Marncghan J, Watt WH, Tynan A: Bowel complications after radiotherapy for carcinoma of the prostate: the volume effect, lnt J Radial Oncol Biol Phys 1990; 18; 315-320.
 5. 5. Madej G: Chemioterapia onkologiczna dorosłych i dzieci. PZWL, 1999:402-415.
 6. 6. Borkowski A, Borówka A: Choroby gruczołu krokowego. PZWL, 1997.
 7. 7. McNeal JE, Kindrachuk RA, Freiha FS, Bostwick DG, Redwi-ne EA, Stamey TA: Patterns of progression in prostate cancer. Lancet 1986; 11; 60-63.
 8. 8. McNeal JE, Redwine EA, Freiha FS, Stamey TA: Zonal distribution of prostate adenocarcinoma: correlation of histological pattern and direction of spread. Am J Surg Pathol 1988; 12; 897-906.
 9. 9. Paterson RO: Urologie pathology. JB Lippincotl 1986; 618.
 10. 10. Peczkowski P: Opracowanie wskazań do wyboru taktyki leczenia chorych na miejscowo zaawansowanego T1-T4 Nx MO raka gruczołu krokowego. Praca na stopień doktora medycyny. CO-I 1996.
 11. 11. Marczyński P: Laparoskopia w urologii onkologicznej. Nowotwory 1999; 1, 49; 63-67.
 12. 12. Bagshaw MA, Kapłan ID, Cox RC: Radiation therapy for localized diseaese. Cancer 1993; 71; 939-952.
 13. 13. Duncan W, Warde P, Catton CN, Murno AJ, Laker R, Gadalla T, Gospodarowicz MK: Carcinoma of the prostate: results of radical radiotherapy (1970-1985). Int J Radiat Oncol Biol Phys 1993; 26; 203-210.
 14. 14. Sandler MM, McLaughlin PW, Haken RK, Addison H, Forman J, Lichler A: Tree dimensional conformal radiotherapy for the treatment of prostate cancer: low risk of chronic rectal morbidity ob-seived in a large series of patients. Int J Radiation Oncology Biol Phys 1995; 4, 33; 797-801.

correspondence

Piotr Marczyński FEBU
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. i-go Maja 16
lel 0 501104 924 fax 643 92 31
e-mail:skipper@coi.waw.pl