PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Fracture of the penis
Article published in Urologia Polska 1978/31/1.

authors

Maciej Czaplicki, Andrzej Borkowski
Klinika Urologiczna AM w Warszawie
Kierownik: prof. dr S. Wesołowski

summary

A case of fracfure of the penis is described. Treatment by operation was successful.