PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Primary ureteral cancer
Article published in Urologia Polska 1978/31/1.

authors

Bolesław Otulakowski, Stanisław Nowakowski
Zakład Anatomii Prawidłowej Instytutu Biostruktury AM w Poznaniu
Kierownik: prof. dr J. Kołaczkowski
Pracownia Radiologiczna Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarocinie
Kierownik: dr S. Nowakowski

summary

The authors describe a case of primary ureteral cancer diagnosed preoperatively in a man aged 74 years. Operation was perfor-med including nephrectomy with ureterectomy
and removal of a rosette-shaped part of the bladder wall. Control examination 6 months after the operation failed to demonstrate recurrence and the patient is feeling well.