PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

LEON KRYŃSKI - AN OUTSTANDING PERSONAGE OF POLISH UROLOGY OF LATE XIX? CENTURY - CREATOR OF SUBMUCOSAL TRANSPLANTATION OF URETERS INTO SIGMOID COLON
Article published in Urologia Polska 1999/52/4.

authors

Roman Sosnowski, Wojciech Rogowski, Tomasz Demkow
Klinika Nowotworów Układu Moczowego, kierownik: dr n. med. T. Demkow
Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie

keywords

history of urology bladder exstrophy uretero-sigmoidostomy cystopexia benign prostate hyperplasia

summary

Leon Kryński is one of most outstanding personages in the Polish medi-
cine of the late XIXTh century. It is a personage, which contributed greatly
to the development of surgery, urology, traumatology and other medical
disciplines. He was a personage so much extraordinary as unappreciated,
to say frankly ? a forgotten one. In face of his merits and his work's
contribution to the development of the Polish medicine there is a lack of
appropriate interest in this unusual person. This work presents the indivi-
duality of Leon Kryński in light of his medical achievements with special
regards to his works in the field of urology. He was a professor of Jagiello-
nian and Warsaw Universities. He was also a member of several Scientific
societies, among others, of Warsaw Medical Association, Warsaw Scienti-
fic Association (a charter member). He enriched his education during his
numerous travels abroad during which the met with such notorieties as:
Robert Koch, Ernest Bergmann, Francesco Durante, Felix Guyon. Scienti-
fic works of Kryriski concerned mainly urology, surgery, traumatology and
pathology. He was also engaged in bacteriology and histology. The gre-
atest of his work of urology as early as 15 years before Coffey did it, he
developed a new method of a skew submucosal implantation of urethra
into the large intestine with the formation of a valve. This approach is in
correctly called the Coffey I should be called the Kryński method. Among
his works in the field of urology he concerned the complicated ? especial-
ly at the end of XIXTh century ? surgical treatment of the peritonitis; he
described a new decease entity: the mesentery sclerosis.

references

 1. [1] Bogusz, }., Rudowski, W.: Sylwetki chirurgów polskich - Leon Kryński. Zakład
 2. Nar. im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Warszawa, 1982,116-117.
 3. [2] Chojna, }., W.: Rys dziejów urologii polskiej. Praca doktorska, Warszawa 1965,
 4. 97-105
 5. [3] Coffey, R., C.: Physiologic implantation of the severed ureter or common bile-duct
 6. into the intestine. JAMA, 1911, 56,397-402.
 7. [4] Flower, G., R.: Impalntation of the ureters into rectum in extrophy of the bladder,
 8. with description of new method of operation. Am. J. Med. Sc, 1998,270-276.
 9. [5] Isnardi, L.: Heilung der Hypertrophia der Prostata mittels Durschneidung und
 10. Ligatur des Samenstrangens. Centr. fur Chir. 1895,22,28-32.
 11. [6] Jewett, H., J.: A new method of ureteral transplantation for cancer of the bladder. J.
 12. Urol., 1942, 48,489-510.
 13. [7] Kozlowska, Z., Kubacki, S.: Polski Słownik Biograficzny. Zakład Narodowy
 14. im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Warszawa 1970, 469-470.
 15. [8] Kryński, L.: Etyologia raka w świetle badań najnowszych. Przegląd Lekarski
 16. 1893, 32 (14) 181-182, (15) 192-194, (16) 204-205, (17) 218-220, (18) 232-234,
 17. (19) 243-244, (21) 273-274, (22) 289-290, (24) 317-319.
 18. [9] Kryński, L.: Nowy sposób opatrywania złamań obojczyka. Przegląd Lekarski 1895,
 19. 34 (12), 169-172.
 20. [10] Kryński, L.: O leczeniu przerostu gruczołu krokowego za pomocą trzebienia i prze-
 21. cinania przewodu nasiennego. Przegląd Lekarski 1896, 35 (35), 476-477
 22. [11] Kryński, L.: O leczeniu wynicowania pęcherza moczowego (ectopia vesicae). Przy-
 23. czynek do chirurgii moczowodów. Przegląd Lekarski 1895, 34 (46) 649-650, (47)
 24. 665-666, (48) 676-678, (49) 695-696, (50) 706-708.
 25. [12] Kryński, L.: O przyszywaniu nadłonowem pęcherza w przypadku przerostu gru-
 26. czołu krokowego. Przegląd Lekarski 1902, 41 (48), 707.
 27. [13] Kryński, L.: Przedstawienie preparatu anatomicznego zawierającego cały pęcherz
 28. wraz z cewką i macicą. Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego,
 29. Warszawa 1912,108, 164.
 30. [14] Kryński, L.rPrzyczynek do operacyi przyszycia nadłonowego pęcherza moczowego
 31. (cystopexia suprapubica) w przypadkach przerostu gruczołu krokowego. Gazeta
 32. Lekarska 1908, 43 (26), 582-586".
 33. [15] Kryński, L.: Przyczynek do chirurgii moczowodów. Przegląd Lekarski 1896, 34
 34. (35), 467.
 35. [16] Kryński, L.: Przypadek zaburzeń pęcherza moczowego na tle gruczołu krokowego
 36. (prosttismus) wyleczony za pomocą przyszycia nadłonowego pęcherza moczowego
 37. (cystopexia suprapubica). Przegląd Chirurgiczny i Ginekologiczny 1913, 9 (1),
 38. 93-94.
 39. [16] Kryński, L.: Przyszywanie nadłonowe pęcherza w przypadkach przerostu gruczołu
 40. krokowego. Przegląd Lekarski 1902, 41 (48), 707.
 41. [17] Kryński, L.: Stwardnienie krezki (mesenteritis fibrosa) jako postać kliniczna. Gaze-
 42. ta Lekarska 1910, 45 (30), 1000-1003.
 43. [18] Kryński, L.: Ventrofixatio vesicae urinariae (Cystoplexia). Przegląd Lekarski 1896,
 44. 35 (50), 663-665.
 45. [19] Kryński, L.: W sprawie łeczenia operacyjnego gruźlicy jąder. Przegląd Lekarski
 46. 1900, 39 (29), 438-440.
 47. [20] Kryński, L.: W sprawie leczenia prostatismus sine hypertrophia. Pamiętnik
 48. Zjazdu Chirurgów Polskich. Warszawa 1911, 241.
 49. [21] Kryński, L.: W sprawie powstania i leczenia opadnięcia nerki. Gazeta Lekarska
 50. 1904, 39 (1), 1-4.
 51. [22] Kryński, L.: Zur Technik der Ureterimplantation in den Mastdarm. Zents fur Chir
 52. 1896, 33 (4), 73-75.
 53. [23] Loth, E., Słonimski, P., Grzybowski, J.: Tolia Morphologica - Ś. P. Prof. dr
 54. Leon Kryński. Wydano z zasiłku M.W.R. i O.P. Warszawa 1937/38,1-2 (8), 178-
 55. 185.
 56. [24] Łyskanowski, M., Stapiński, A., Środka, A.: Dzieje nauczania medycyny
 57. i farmacji w Warszawie (1789-1950), PZWL, Warszawa 1990, 309-311.
 58. [25] Maydl, K.: Lieber die Radikaltherapie der Ectopia Vesicae urinariae. Wien Med
 59. Woch 1894, 44, 1113-1115, 1169-1172, 1209-1210, 1256-1258, 1297-1301.
 60. [26] Murphy, L., ].: The history of urology. Charles C. Thomas Publisher, Spring-
 61. field USA 1972,306.
 62. [27] Obaliński, A.: O doszczętnem leczeniu zatrzymania moczu u dotkniętych przero-
 63. stem gruczołu krokowego za pomocą prostatektomii. Przegląd Lekarski 1889, 28
 64. (37) 441-443.
 65. [28] Ramm, F.: Hypertrophia prostatae durch Kastration behandelt. Centr. fur Chir.
 66. 1894,21 (37), 977-978.
 67. [29] Rocum, F.: Hypertrophia prostatae behandelt rnit Kastration. Centr. fur Chir. 1893,
 68. 20 (35) 759-760.
 69. [30] Rydygier, L.: Nowy pomysł na leczenie ectopiae vesicae urinariae. Gazeta Le-
 70. karska 1903, 23 (50), 1157-1158.
 71. [31] Simon, J.: Ectopia vesicae. (Absence of the anterior walls of the bladder and the
 72. abdominal parietes). Operation for directing the orifices of the ureters into the rectum;
 73. temporary success; subscjuent death autopsy. Lancet 1852,2,568-570.
 74. [32] Smith, T.: Account of an unsuccessful atempt to treat extroversion of the bladder by
 75. a new operation. St Barbtholew's Hosp. Rep. 1897,15, 29-35.
 76. [33] Sosnowska, I., Środka, A., Sosnowski, R.: Początki badań nad etiopatogenezą
 77. zapalenia otrzewnej. Polski Przegląd Chirurgiczny 1998,10,1085-1089.
 78. [34] Sosnowski, R., Środka, A.: Historia zachowawczego leczenia złamania obojczy-
 79. ka. Kwartalnik Ortopedyczny, 1996,4,12-20.
 80. [35] Szarejko, P.: Słownik lekarzy polskich XIX wieku. Wyd. Nauk. Semper, Warsza-
 81. wa 1994, 147-150.
 82. [36] Wehr, W.: Przyczynek do leczenia operacyjnego gruźlicy jąder. Sprawozdanie
 83. z IV Zjazdu Chirurgów 1892,1.
 84. [37] Wesołowski, S.: Zagadnienie odprowadzania moczu do przewodu pokarmowego.
 85. Urol. Pol. 1951,1,47-123.