PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

URETEROENTERIC FISTULA
Article published in Urologia Polska 1999/52/4.

authors

Andrzej Lemański, Dariusz Krzemiński, Dariusz Nalej
Oddział Urologiczny ZOZ w Żyrardowie
Ordynator Oddziału: dr n. med. D. Krzemiński

keywords

ureter ureteroenteric fistula treatment

summary

The case of ureteroenteric fistula in the course of inflammatory infiltration
of the right retroperitoneal space is presented. The surgicaly treatment
included right hemicolectomy and nephrectomy because of Pyonephrosis and
destruction of the long section of the ureter.

references

 1. [1] Borówka, A., Romaszewski, W.: Dwa przypadki przetoki moczowodowo-jelito-
 2. wej. Urol. Pol. 1980, 33, 347-350.
 3. [2] Cirocco, W. C, Priolo, S. R., Golub, R. W.: Spontaneous ureterocolic f istula:
 4. a rare complication of colonic dinerticular disease. Amer. Surg. 1994, 60, 832-835.
 5. [3] Czaplicki, M., Malewski, A. W., Wierzbicki, Z.: Przetoka moczowodowa j el i-
 6. towa. Urol. Pol. 1990, 43, 61-64.
 7. [4] Krakowski,)., Bieda, ]., Płatek, K.: Przetoka moczowodowo-jelitowa po operacji
 8. ginekologicznej. Urol. Pol. 1986, 39,124-127.
 9. [5] Krzemiński, D., Mysiński, Z., Nalej, D.: Przetoka pęcherzowo-esicza w prze-
 10. biegu raka esicy jako problem diagnostyczny i leczniczy. Urol. Pol. 1997, 50, 368-
 11. 373.
 12. [6] Milewski, J. B., Borówka, A.: Przetoka moczowodowo-jelitowa, jako powikłanie
 13. po wycięciu nerki. Wiad. Lek. 1985, 38, 958-960.
 14. [7] Patii, K. P., Shetty, S. D., Anandan, N., Ibrahim, A.: Ureterocolicfistula due
 15. to impacted ureteric stone. Br. J. Urol. 1992, 70,332-333.
 16. [8] Wabik, I., Karski, A., Krakowski, J.: Guz zapalny pęcherza moczowego nacieka-
 17. jący otrzewną, jelito biodrowe, jelito ślepe i wstępnicę. Urol. Pol. 1991,44,266-268.
 18. [9] Wolski, Z., Górecki, R., Borówka, A., Gołębiewski, }:. Przetoka między pę-
 19. cherzem moczowym i wyrostkiem robaczkowym. Urol. Pol. 1991,44,183-185.