PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

THE LEVEL OF INHIBITORS OF CRYSTALLIZATION (MAGNESIUM) IN URINE UROLITHIASIS PATIENTS
Article published in Urologia Polska 1999/52/4.

authors

Elżbieta Szczurek, Zofia Słodowska-Hajduk, Piotr Thor
Zakład Patofizjologii Katedry Patofizjologii Collegium Medicum UJ w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. P. Thor

keywords

urinary tract urolithiasis inhibitors of crystalization magnesium

summary

Magnesium is known as most important low molecular inhibitors
of crystallization. The level of magnesium concentrations is an indicator of
lithogenicity of urine. On the basis of this assumption an attempt
to evaluate the magnesium level in the urine of patiens with recurrent
urolithiasis was made. An analysis of excreted magnesium in magnesium/
calcium ratio when on normal diet was performed. There was Strong rewerse
correlation between the concentration of magnesium in urine and the incidence
of oxalate crystallization.

references

 1. [1] Anyszek, T., Malczewska-Malec, M., Dembińska-Kieć, A.: Biochemia kli-
 2. niczna i diagnostyka chorób nerek. Diagnostyka laboratoryjna z elementami bioche-
 3. mii klinicznej. Volumed, Wrocław 1998.
 4. [2] Asplin, J. R., Arsenault, D., Parks, )., Coe, F., Hoyer, J.: Contribution of
 5. human uropontin to inhibition of calcium oialatc. Kidney Internat., 1998,53,194-
 6. 199.
 7. [3] Birecka, M.: Wybrane zagadnienia patogenezy i leczenia kamicy nerkowej. Klinika
 8. Nefrologii i Urologii. 1997, 4, 366-370.
 9. [4] Dai, L., Friedman P., Quamme, C: Phospliatedepletion diminishes Mg2+ uptake
 10. in mouse distal coiwoluted tub ule cells. Kidney International, 1997, 5,1710-1718.
 11. [5] Durlach, J.: Magnez w praktyce klinicznej. PZWL. Warszawa 1991.
 12. [6] Gore, S. M.: Statystyka w praktyce lekarskiej. PWN. Warszawa 1997.
 13. [7] Herbert, S., Brown, E., Harris, H.: Role of the Ca(2+) ? sensing receptor in
 14. divalent minerał km homeostasis. I. Exp. Bilo. 1997. 200, 295-302.
 15. [8] Hirszel, P.: Kamica nerkowa, Choroby nerek. Red. T. Orłowski, PZWL, wyd. IV -
 16. nowe opracowanie. Warszawa. 1997.
 17. [9] Jarzyło, E.: Wybrane problemy nawrotowej kamicy układu moczowego. Urol. Pol.
 18. 1996, 49, 200-209.
 19. [10] Klimek, D., Kokot, F., Więcek, A., Kuczera, M.: Wydziełanie hormonu anty-
 20. diuretycznego u chorych na aktywną kamicę nerkową. Post. Nauk Med., 1996,9,
 21. 1-48.
 22. [11] Mantur, M., Fiedorowicz, D., Kemona, H.: Osad moczu w kamicy moczowej.
 23. Urol. Pol., 1990, 43, 34-37.
 24. [12] Matryka, Z., Kotela, I., Blady-Kotela, A.: Kliniczne zastosowanie magnezu.
 25. Przegląd Lekarski, 1996, 53,155-158.
 26. [13] Mikulski, T.: Statystyka medyczna. Pomorska AM w Szczecinie, Szczecin 1994.
 27. [14] Perrone, H., Toporovski, J.,Schor, N.: Urinary inhibitors of crystallization in
 28. hipercalcuric children with hematuria and nephrolithiasis. Pediatr. Nephrol. 1996,
 29. 10, 435-437.
 30. [15] Quamme, G.: Renal magnesium handling: new insights in understanding old pro-
 31. blems. Kidney International,1997, 52,1180-1195.
 32. [16] Ryall, R.: The Scientific basis of calcium oxalate urolithiasis (predilection and preci-
 33. pitation, promotion and proscription). World J. Urol., 1993, 11, 59-65.
 34. [17] Stefano, D., Desfleurs, E., Simeone, D., Nitschke, R., Wittner, M.: Ca2+
 35. and Mg2+ sensor in the thick ascending limb of the loop of Henie. Kidney Blood Press
 36. Res. 1997, 20, 190-193.
 37. [18] Suchowierska, E.: Metabolizm magnezu w zdrowiu i chorobie: homeostaza ma-
 38. gnezowa. Post. Nauk Med. 1991, t. IV, 86-95.
 39. [19] Sułowicz, Wł., Kucharska, E., Kmiecik, J.,Ochmański, W.: Etiologia i pato-
 40. geneza kamicy układu moczowego. Przegląd Lekarski 1997, 54,173-179.
 41. [20] Wańkowicz, Z.: Badania laboratoryjne, Choroby nerek. Red. T. Orłowski, PZWL
 42. Warszawa 1997.
 43. [21] Worcester, E.: Inhibitors in stone formation. Seminars in Nephrology. 1996,16,
 44. 474-486.
 45. [22] Wybrańska, I.: Diagnostyka zaburzeń gospodarki mineralnej. Diagnostyka labora-
 46. toryjna z elementami biochemii klinicznej. Red. A. Dembińska-Kieć i J. W. Naskal-
 47. ski. VOLUMED, Wrocław 1998.
 48. [23] Zdrójkowska, B., Rutkowska, U., Szponar, L.: Magnez iv profilaktyce zdro-
 49. wotnej. Żywienie człowieka i metabolizm. 1996, XXIII, 23,169-178.
 50. [24] Zieliński, J., Kokot, F., Borkowski, A., Leńko, J.: Kamica moczowa. Urologia.
 51. Tom II. Urologia Kliniczna. Red. J. Zieliński i J. Leńko. PZWL,
 52. Warszawa 1993.