PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

SELECTIVE EMBOLIZATION OF RENAL ARTERY IN THE TREATMENT OF IATROGENIC BLEEDING AFTER PERCUTANEOUS NEPHROSTOMY
Article published in Urologia Polska 1999/52/3.

authors

Marzena Janczarek, Tomasz Jargiełło, Bogumił Grzechnik
Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii Akademii Medycznej w Lublinie
Kierownik: prof. dr hab. M. Szczerbo-Trojanowska

keywords

kidney nephrostomy vasoconstrictive therapy embolization

summary

Iatrogenic injuries of the kidneys causing urinary bleeding are fre±uent
complications following the progress in urologic interventions. The paper
presents the case of interventional radiology procedures in the treatmet of
iatrogenic bleeding after Percutaneous nephrostomy in the patient with
hydronephrosis due to advanced urinary bladder carcinoma.

references

 1. [1] Benoit, G., Charpentier, B., Roche, A., et al.: Ar teńocalyccal fistula after grafted
 2. kidney biopsy. Urology 1984, 24, 487-490.
 3. [2] Bookstein, J. J., Goldstein, H. M.: Successful managment of post biopsy ar-
 4. teriovenous fistula with selective arterial embolization. Radiology 1973,109, 535-
 5. 536.
 6. [3] Gordon, R. L., Verstandig, A. G., Perlberg, S.: Repeated subseletwe embol-
 7. ization following pyelolithotomy: angiographic sahmge of a kidney. J. Urol. 1984,
 8. 131, 324-326.
 9. [4] Klamut, M., Spruch, T., Szmigielski, W., Michalak, J., Szczerbo-Troja-
 10. nowska, M.: Embolizacja tętnic nerkowych w materiale A M w Lublinie. Urol.
 11. Pol. 1981, 34, 85-88.
 12. [5] Leńko, J.: Urologia, Podręcznik dia studentów. PZWL, 1982, wyd. I.
 13. [6] Leszczyński, S.: Radiologia, t. III, PZWL, 1993, wyd. I.
 14. [7] Mastalerski, ]., Kozłowski, P.: Leksykon radiologii. Print-AUP, Pożserwis
 15. 1992.
 16. [8] Szmigielski, W., Klamut, M., Kubaj, B., Studnicki, W.: Przezcewnikowa
 17. embolizacja tętnic nerkowych polimerem cyjanoakrylowym w opanowaniu krzuoto-
 18. kówpourazowych. Praca do¶zuiadczalna na psach. Pol. Przeg, Radiol, i Med. Nukl.
 19. 1977,41,39-43.
 20. [9] Williams, J. D., Maddison, F. E., Thomas, J. L, Russell, K. }.: Transcathe-
 21. ter renal artery embolization in treatment of ureterocutaneous fistula. Urology 1979,
 22. 13,188-191.
 23. [10] Zieliński, J., Leńko, J.: Urologia, 1.111, PZWL, 1993, wyd. 1.