PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

THE PYELIC STONE IN THE L- SHAPED KIDNEY
Article published in Urologia Polska 1999/52/3.

authors

Marcin Szepietowski, Dariusz Krzemiński, Andrzej Lemański
Oddział Urologii Szpitala ZOZ w Żyrardowie
Ordynator: dr n. med. Dariusz Krzemiński

keywords

kidney renal abnormalities crossed ectopia with fusion kidney stones treatment

summary

A rare case of L-shaped kidney in a 20-years old man was described. He suf-
fered from the abdominal pain. The final diagnosis was the pyclic stone in the
left ectopic kidney. The left kidney was situated transversally in front of the spinal
column and fused with the lower pole of the typical placed right kidney. The left
renal pelvis was displaced on the right side. The right lumbotomy was performed
and the left pyelic stone was easily removcd without any complications.

references

 1. [1] Abeshouse, B. S., Bhisitkul, 1.: Crossed renal ectopia with and without fusion.
 2. Urol. Int. 1959,9,63-91.
 3. [2] Baltaci, S., Sarica, K., Ozdiler, E., Dincel, C, Kupeli, S., Gogus, O.:
 4. Extracorporeal sh.ock.wave lithotripsy in anomalous kidneys. J. Endourol. 1994, 8,
 5. 179-181.
 6. [3] Cussenot, O., Desgrandchamps, F., Ollier, R, Teillac, R, T.c Duc, A.:
 7. Anatomical bases of Percutaneous surgery for calculi in horseshoe kidney. Surg.
 8. Radiol. Anat. 1992, 14, 209-213.
 9. [4] Esuvaranathan, K., Tan, E. C, Tung, K. H., Foo, K. T.: Stones in horse-
 10. shoe kidneys: results of treatment by extracorporeal shock wave lithotripsy and en-
 11. dourology.]. Urol. 1991,146,1213-1215.
 12. [5] Jones, D. J., Wickham, J. R, Kellett, M. J.: Percutaneous nephrolithotomy for
 13. calculi in horseshoe kidneys. J. Urol. 1991, 145, 481-483.
 14. [6] Locke, D. R., Newman, R. C, Steinbock, Finlayson, B.: Extracorporeal
 15. shock-wave lithotripsy in horseshoe kidneys. Urology. 1990, 35, 407-411.
 16. [7] Noga, A., Szkodny, A., Szewczyk, W., Prajsner, A., Szkodny, G.: Prze-
 17. zskórne usuwanie kamieni nerkowych (PCNL) u chorych z wadami rozwojowymi
 18. nerek. Urol. Pol. 1991, 44,174-176.
 19. [8] Płodzidyn, M., Kwiatkowski, S., Ciomek, C, Kinal M.: Choroby współ-
 20. istniejące z wadą rozwojową nerki podkowiastej. Urol. Pol. 1998, 51, 252-256.
 21. [9] Zieliński, J., Leńko, J.: Urologia. PZWL, Warszawa 1993, tom 2,147-149,