PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

GIANT NEOBLADDER CALCULUS
Article published in Urologia Polska 1999/52/3.

authors

Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski, Adam Gołąb
Klinika Urologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Andrzej Sikorski

keywords

bladder ileal neobladder urinary stone

summary

An unusual case of calculus in ileal neobladder is presented. The size
of stone is exceptional in urologic literature (940 g). The neocy sto litho-
tomy was performed with full patients recovery.

references

 1. [1] Haddad, F, S., Campbell, O. W: Lithiasis in the ileal conduit and the conlinenl
 2. urinary pouch: two cases und reińew. Urol. Int. 1992, 49, 114?118.
 3. [2] Hautmann, R. E., De Petriconi, R., Gottfried, H. W., Klein Schmidt, K.,
 4. Mattes, R., Paiss, T.: The ileal neobladder: complications and functional results in
 5. 363 patients after 11 years of follow-up. J. Urol., 1999,161, 422-428.
 6. [3] Lejawka, W,: Olbrzymie kamienie pęcherza moczowego u chorych zakażonych pa-
 7. łeczką ropy błękitnej i odmieńca pospolitego po wycięciu gruczolaka stercza. Wiad.
 8. Lek. 1977, 30, 647-649.
 9. [4] Nygaard, E., Terjcsen, T.: Giant uesical calculus and anuria. Scand. J. Urol.
 10. Nephrol. 1976,10, 88-90.
 11. [5] Sobański, A., Monita, W., Goździejewski, W.: Olbrzi/mi kamień pęcherza
 12. moczowego. Wiad. Lek. 1976, 29,1011 -1013.