PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

BILATERAL SYNCHRONOUS TESTICULAR TUMORS OF LOW ADVANCED DISEASE
Article published in Urologia Polska 1999/52/2.

authors

Wojciech Gnacik, Maciej Kupajski, Jan Myrta
Oddział Urologii Szpitala Wojewódzkiego Nr 5 w Sosnowcu
Ordynator Oddziału: dr n. med. J. Myrta

keywords

testis neoplasm bilateral synchronous

summary

The case of 28 year old patient suffering from bilateral, synchronous testis
tumour was presented. They turn out to be the tumours of various histological
architecture and low advanced disease on TNM score. In this case seminoma
coexisted with teratocarcinoma.

references

 1. [1] Aristizabal, S. i wsp.: Bilateral primary germ cell testicular tumors. Cancer
 2. 1978,42, 591-597.
 3. [2] Bach, D. W., Weissbach, L., Hartlapp, J. H.: Bilateral testicular tumor.
 4. J. Urol.1983,129, 989.
 5. [3] Heidenreich, A., Holtl, W., Pont, ]., Engelmann, U. H.: Testis-preseruing
 6. surgery in bilateral testicular germ cell tumors.
 7. [4] Madej, G.: Epidemiologia nowotworów układu moczowego. Terapia 1998,6, (62).
 8. [5] Shetty, M. R.: Bilateral synchronous testis tumors of different histology in a patient
 9. with the acąuired immunodefiency syndrome related complex (letter). J. Urol.1990
 10. 144, 353-355.
 11. [6] Sosnowski, M., Kula, K.: Rozpoznawanie i leczenie Carcinoma in situ w ją-
 12. drze przeciwległym przy jednostronnym zarodkowym nowotworze gonady męskiej.
 13. Urol. Pol. 1997, 50, 9-16.
 14. [7] Sosnowski, M., Marks, P.: Obustronne nowotwory jąder. Wiad. Lek. 1989,1.
 15. [8] Zdrojowy, "Rl: Obustronny, synchroniczny zarodkowy nowotwór jądra. Urol. Pol.
 16. 1996,49,4.