PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

METASTATIC TUMOR OF BULBI OCULI THE FIRST SYNDROM OF RENAL CELL CARCINOMA
Article published in Urologia Polska 1999/52/1.

authors

Maciej Kupajski, Wojciech Gnacik, Kazimierz Rajchel, Jan Myrta
Oddział Urologii Szpitala Górniczego w Sosnowcu
Ordynator Oddziału: dr n. med. J. Myrta

keywords

kidney RCC distant metastases

summary

Presented is a 52 year old male patient with rare metastatic tumor of bulbi
oculi. That was the first symptom of RCC without any symptoms from urinary
organs. At first the patient had nephrectomy and then enucleatio bulbi oculi.
After 22 month follow up period patient is still alive.

references

 1. [1] Antoniewicz, A. A., Nyckowski, P, Krawczyk, M., M. Borówka, A.: Rak ja-
 2. snokomórkowy nerki z przerzutem do wątroby leczony operacyjnie. Urol. Pol.
 3. 1992,45,3.
 4. [2] Aso, Y., Homma, Y.: Asuwey of incidental renal cell carcinoma in Japan.
 5. J. Urol. 1992, 147, 340-343.
 6. [3] Darewicz, B., Darewicz, J., Rogowski, K., Guszcz, ]., Kudelski, J.: Przerzuty do
 7. odległych narządów jako pierwsze objawy raka nerki. Urol. Pol. 1996, 49, 4.
 8. [4] O'Dea, H. ]., Zincke, H., Utz, D. C, Bernatz, P. E.: The treatment of renall cell
 9. carcinoma with Solitary metastasis. J. Urol. 1978,120,540-542.
 10. [5] Fryczkowski, M., Nowakiewicz, }., Panek, H.: Wyniki chirurgicznego lecze-
 11. nia raka jasnokomórkowego nerki z przerzutami do płuc i układu kostnego. Urol.
 12. Pol. 1985, 38, 3.
 13. [6] Machoy, P., Świtała, ]., Hermelin, L.: Przerzut w najądrzu pierwszym obja-
 14. wem raka jasnokomórkowego nerki. Urol. Pol. 1998,51,1.
 15. [7] Stankiewicz, Cz., Mostowski, L.: Przerzut raka jasnokomórkowego nerki do
 16. krtani. Otolaryng. Pol. 1979,33,5.
 17. [8] Swierż, }., Stawarz, B.: Przerzut do oczodołu u chorej na raka nerki. Urol. Pol.
 18. 1994, 47,1-2.
 19. [9] Wiśniewski, ]., Różniecki, M.: Przerzut raka jasnokomórkowego nerki do po-
 20. chwy. Urol. Pol. 1980,33, 255-256.
 21. [10] Witeska, A., Pypno, W., Dąbrowski, S.: Przerzuty raka jasnokomórkowego do
 22. pęcherza moczowego. Urol. Pol. 1990,43,2.