PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

SIMULTANEOUS SURGICAL TREATMENT OF INVASIVE BLADDER NEOPLASMUS AND AORTIC AUEURYSM
Article published in Urologia Polska 1999/52/1.

authors

Tomasz Szydełko 1, Paweł Kowal 1, Wojciech Apoznański 1, Andrzej Dorobisz 2, Dariusz Janczak 2, Janusz Dembowski 1, Tadeusz Niezgoda 1
Katedra i Klinika Urologii AM we Wrocławiu
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. J. Lorenz
2 Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej AM we Wrocławiu
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. P. Szyber

keywords

bladder bladder carcinoma aortic aneurysm surgical treatment

summary

Two patients with invasive bladder cancer and aortal aneurysm were
presented. Both were cystecomized with the inplantation of the aortal
prosthesis and ureterocutaneostomy. In our opinion such mode of treatment
is a save procedure with the low infection risk of the prosthesis.

references

 1. [1] Hermreck, A. S.: Prevention and management of surgical complications dur-ing
 2. repair of abdominal aortic aneurysms. Surg. Clin. North Am. 1989,69,869.
 3. [2] Lierz, M. R, Davis, B. E., Noble, M. J? Wattenhofer, S. R, Thomas, J. H.:
 4. Management of abdominal aortic aneurysm and invasive transitional cell carcinoma
 5. of bladder. J. Urol. 1993,149, 476.
 6. [3] Morris, D. M., Col±uitt, J.: Concomitant abdominal aortic aneurysm and mali-
 7. ? gnani disease: a difficult management problem. J. Surg. Oncol. 1988,39,122.
 8. [4] Noszczyk, W.: Chirurgia tętnic i żyl obwodowych. PZWL, Warszawa 1998,468.
 9. [5] Swanson, R. ]., Littooy, F. N., Hunt, T. K., Stoney, R. J.: Laparotomy as a
 10. precipitating factor in the rupture of intraabdominal aneurysms. Arch. Surg. 1980,
 11. 115, 299.
 12. [6] Szyber, R, Janczak, D., Skóra, J., Patrzałek, D.: Tętniaki aorty brzusznej
 13. leczone jednoczasowo z nowotworami jamy otrzewnowej oraz przestrzeni zaotrzew-
 14. nowej. Wiad. Lek. 1997,50, supl. 1, cz. 2,19.
 15. [7] Ziaj±, K.: Zarys chirurgii tętnic i żył. Wyd. ¦l±skiej AM, Katowice 1995,140.