PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

VESICO-SIGMOID FISTULA IN THE COURSE OF THE SIGMOID CANCER AS A DIAGNOSTC AND A THERAPEUTICAL PROBLEM
Article published in Urologia Polska 1997/50/3.

authors

Dariusz Krzemiński, Zbigniew Mysiński, Dariusz Nalej
Wojewódzki Oddział Urologiczny ZOZ w Żyrardowie
Ordynator Oddziału: lek. med. Dariusz Krzemiński
Dyrektor ZOZ: lek. med. Andrzej Bułajewski

keywords

urinary bladder vesico-intestinal fistula treatment

summary

History of a 76 year old woman suffering from the sigmoid cancer with
infiltration to urinary bladder and ileum was presented. The operation
involving partial cystectomy, partial sigmoidectomy and segmental resection
of the ileum was performed as one procedure at the same time. The digestive
tract passage was restored by "end to end" anastomosis. The postoperative
period run smoothly without any events. No symptoms of cancer recurrence
and no urinary tract infection after the 9 months follow-up is observed.

references

 1. [1] Carabalona, B., Sebal, O., Sastre, B., Crespy, B., Michotey, B.: Cancers
 2. of the sigmoid and upper rectum extending to the bladder or ureter, treated by
 3. monobloc resection. Apropos of 13 cases. Annals Chir., 1989, 43, 4, 279-281.
 4. [2] Głuchowski, J., Czyżak J.: Nabyte przetoki pęcherzowo-jelitowe jako problem
 5. diagnostyczny. Urol. Pol., 1996, 49, 3, 337-344.
 6. [3] Kim, S. H., Na, D. G., Chor, B. 1., Han, J. K., Han, M. C: Direct invasion
 7. of urinary bladder from sigmoid colon cancer: CT findings. Journal of Computer
 8. Assisted Tomography, 1992, 16, 5, 709-712.
 9. [4] Mills, C. S., Lloyd, T: Van Aman, M. E., Lucas, J.: Diffuse hemangioma-
 10. tosis of the colon. J. Clin. Gastroenterol., 1985, 7, 5, 416-421.
 11. [5] Pietraszun, K., Matych, ]., Krauze, B., Stelmach, W: Jednoczasowe opera-
 12. cyjne leczenie przetoki pęcherzowo-kątniczej i kamicy pęcherzyka żółciowego. Urol.
 13. Pol., 1991, 44, 186-188.
 14. [6] Uda, Y., Hamami, G., Umezu, K., Sugimoto, M., Yasumuro, C,
 15. Fujii, A., Kamidono, S., Ishigami, I.: Vesicocolic fstula formed by ?collision"
 16. tumor between transitional cell carcinoma of urinary bladder and adenocarcinoma
 17. of the sigmoid colon. Acta Urol. Jap., 1984, 30, 1, 55-58.
 18. [7] Wabik, I, Karski, A., Krakowski, J.: Guz zapalny pęcherza moczowego nacie-
 19. kający otrzewną, jelito biodrowe, jelito ślepe i wstępnicę. Urol. Pol., 1991, 44, 4,
 20. 266-268.
 21. [8] Wolski, Z., Górecki, R., Borówka, A., Gołębiewski, J.: Przetoka między
 22. pęcherzem moczowym i wyrostkiem robaczkowym. Urol. Pol., 1991, 44, 3, 183-
 23. 185.