PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

THE VALUE OF EXTENDED SPHINCTEROTOMY IN THE TREATMENT OF THE FUNCTIONAL SUBVESICAL OBSTACLE IN PATIENTS WITH NEUROGENIC DISFUNCTION OF THE LOWER URINARY TRACT
Article published in Urologia Polska 1997/50/3.

authors

Andrzej Zbigniew Buczyński
Oddział Neuro-Urologii Centrum Rehabilitacji w Konstancinie
Ordynator Oddziału: dr n. med. Andrzej Zbigniew Buczyński
Dyrektor Szpitala: prof. dr hab. n. med. Jerzy Kiwerski

keywords

bladder neurogenic disfunction subvesical obstacle sphincterotomy

summary

Objective. The value of extended sphincterotomy in the treatment of
neurogenic disfunction of the lower urinary tract was evaluated.
Materials and method. 25 patients with neurogenic disfunction of the lower uri-
nary tract after spinal cord injury were treated endoscopically by extended sphincte-
rotomy.
Results. Ou of 25 patients in 88% (22 patients) good results were obtained. In
12% (3 patients) no improvement have been found.
Conclusions. Extended sphincterotomy is the method to be recommend in pa-
tients with neurogenic disfunction of the lower urinary tract after unsucceful conse-
rvative therapy.

references

 1. [1] Abdil, C. K., Rivas, D. R, .Chancellor, M. B.: Transurethral placement of
 2. extemal sphincter wire mesh stent for neurogenic bladder. Sci. Nursing., 1994,
 3. 11, 2, 38-41.
 4. [2] Barton, C. H., Khonsari, R, Vaziri, N. D., Byrne, C, Gordon, S., Friis, R.:
 5. The effect "of modified transurethral sphincterotomy on autonomie dysreflexia.
 6. J. Urol. 1986,135,1, 83-85.
 7. [3] Buczyński, A. Z.: Urodynamic studies in evaluating detrusor-sphincter dyssy-
 8. nergia and their etffects on the treatment. Paraplegia, 1984, 22, 3, 168-172.
 9. [4] Buczyński, A. Z.: Dyssynergia pęcherzowo-zwieraczowa; najczęstsza przyczy-
 10. na trudno¶ci w rehabilitacji pęcherzy neurogennych u chorych po urazach rdzenia
 11. kręgowego. Diagnostyka i leczenie. Nowa Medycyna, 1996, 1, 23-25.
 12. [5] Gocking, K., Gebhardt, K.: Indications and results of transurethral 12 o'clock
 13. sphincterotomy in the therapy of neurogenic disorders of bladder emptying in trans-
 14. verse paralysis. Zeitschrift fur Urologie und Nephrologie, 1986, 79, 4, 207-
 15. 211.
 16. [6] Joseph, A. C, Jurna, S., Niku, S. D.: Endourethral prosthesis for treatment of
 17. detrusor sphincter dyssynergia: impact on ±uality of life for persons with spinal
 18. cord injury. Sci. Nursing., 1994,11, 4, 95-99.
 19. [7] Jurna, S., Niku, S. D., Brodak, P. P., Joseph, A. C: Urolume urethral wal-
 20. Istent in the treatment of detrusor sphincter dyssynergia. Paraplegia, 1994, 32, 9,
 21. 616-621.
 22. [8] Oesterling, J. E.: The UroLume endoprosthesis: a Summary of the European and
 23. North American experience. Prog. Clin. & Biolog. Research, 1994, 386, 561-
 24. 575.
 25. [9] Rivas, D. H., Chancellor, M. B., Bagley, D.: Prospective Comparison ofexter-
 26. nal sphincter prosthesis placement and external sphincterotomy in men with spi-
 27. nal cord injury. J. Endourol., 1994, 8, 2, 89-93.
 28. [10] Wyndaele, J. J.: Urethral sphincter dyssynergia in spinal cord injury patients.
 29. Paraplegia, 1987, 25,1, 10-15.