PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

USING OF STERILIZED WATER FOR TRANSURETHRAL ELECTRORESECTIONS OF THE PROSTATE
Article published in Urologia Polska 1997/50/2.

authors

Leszek Jeromin, Marek Lipiński, Marek Wrona
Klinika Urologii AM w Łodzi
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. L. Jeromin

keywords

prostate BPH ? transurthral resection irrigation fluid

summary

The authors presented own experiences in using sterilizated water for endoscopic
urological procedures. They emphasize that it is totally safe for patient and much cheaper
than other fluids used to urological endoscopic procedures.

references

 1. [1] Bortkiewicz, J.: Ocena wielkości utraty krwi podczas doszczętnej przezcewkowej
 2. elektroresekcji gruczolaka okołocewkowego i w przebiegu pooperacyjnym. Praca na
 3. stopień doktora nauk medycznych, Akademia Medyczna, Łódź 1987.
 4. [2] Hulten, J. O., Bengtson, M., Engberg, A. et al.: The pressure in the prostatic
 5. fossa and fluid absorption. Scand. J. Urol. Nephrol. (Suppl), 1984, 82, 33-43.
 6. [3] Jeromin, L., Stąpor, K., Kloczkowski, K, Kubiak, M.: Aparat do wyjaławia-
 7. nia i podgrzewania płynów stosowanych w urologicznych zabiegach lekarskich. Pol.
 8. Tyg. Lek., 1979, 36,1435.
 9. [4] Jeromin, L., Wiśniewski, J., Rożniecki, M., Jatniak, Z., Bortkiewicz, J.:
 10. 10-letnie doświadczenia w elektroresekcjach gruczolaka stercza. Urol. Pol., 1985,
 11. 38,1, 20-24.
 12. [5] Jeromin, L., Bortkiewicz, J.: 15-letnie doświadczenia w stosowaniu wyjałowionej
 13. wody wodociągowej do endoskopowych zabiegów urologicznych. Urol. Pol., (Suppl.),
 14. 1993,46, 3A, 103.
 15. [6] Rao, P. N.: Fluid absorption during urological endoscopy. Br. J. Urol., 1987, 60,
 16. 93-99.
 17. [7] Stąpor, K., Brauner, G., Jeromin, L., Wiśniewski, J., Sosnowski, M.: Zabie-
 18. gowe leczenie gruczolaka stercza w Klinice Urologicznej AM w Łodzi. Pamiętnik
 19. Dnia Urologicznego, Poznań 1977, 29.
 20. [8] Szkodny A.: Problemy związane z elektroresekcją przezcewkową gruczolaka ster-
 21. cza. Pol. Przegl. Chir., 1975, 2a, 301.
 22. [9] Szkodny, A.: Radykalna przezcewkowa elektroresekcja (ERS) gruczolaka stercza.
 23. Urol. Pol., 1978,1, 25.
 24. [10] Szkodny, A.: Własne doświadczenia wypływające z wykonania 5000 przezcewko-
 25. wych elektroresekcji gruczolaka stercza. Urol. Pol., 1984, 3,195.