PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

SPONTANEOUS RUPTURE OF THE INTRARENAL ARTERIAL ANEURYSM. CASE REPORT
Article published in Urologia Polska 1996/49/3.

authors

Maciej Niemierko, Tomasz Demkow, Maciej Czaplicki, Janusz Gołębiewski
Z Kliniki i Katedry Urologii Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Kliniki: Prof dr hab. n. med. A. Borkowski
Z I Zaktadu Rentgenodiagnostyki AM w Warszawie
Kierownik Zakładu: Prof dr hab. med. B. Benendo-Kapu¶cińska

keywords

kidney renal artery aneurysma manegement

summary

A case of spontaneous intrarenal aneurysm rupture and its successful conservative
treatment is presented.

references

 1. (1) Chwajol B., Stursa M., Cech B.: Superselektywna embolizacja tętniaka tętnicy ner-
 2. kowej. Urol. Pol., 1995, 48, 340.
 3. (2) IppolitoJ., Le Veen //.: Treatment of renal artery aneurysm. J. Urol., 1960, 83, 10.
 4. (3) Poutasse E.\ Renal artery aneurysm: their natural history and surgery. J. Urol., 1966,
 5. 95, 297.
 6. (4) Poutasse E.: Renal artery aneurysm. J. Urol. 1975, 113, 443.
 7. (5) Rhodes J., Johnson G.\ Renal artery aneurysm. J. Urol., 1971, 105, 155.
 8. (6) Smith J., Hinman F.: Intrarenal arterial aneurysms. Brit. J. Rad. 1986, 59, 317.
 9. (7) Uflacker R.\ Transcatheter embolisation of arterial aneurysms. Brit. J. Rad., 1986,
 10. 59,317.
 11. (8) Von Ronnen J:. The roentgen diagnosis of Calcified aneurysm of the spienić and
 12. renal arteries. Acta Radiol., 1953, 39, 385.
 13. (9) Zieliński J., Leńko J.\ Urologia, PZWL, 1993, II, 158.