PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

STRATEGY OF PROCEEDING IN URETERAL STRICTURES RESULTING FROM X-RAY THERAPY OR DISEASE PROGRESS IN NEOPLASMS IN WOMEN
Article published in Urologia Polska 1996/49/3.

authors

Leszek Jeromin, Marek Wrona, Marek Lipiński, B. Wrężel 1
Z Kliniki Urologii Instytutu Chirurgii AM w Łodzi
Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. L Jeromin
1 Z Zakładu Telegammaterapii Regionalnego O¶rodka Onkologicznego w Łodzi
Kierownik Zakładu: dr med. 6. Wrężel

keywords

ureter ureteral stricture after X-Ray therapy treatment

summary

In the Urological Clinic of the Medical University of ŁódĽ, basing on our own
experience we introduced a new method of Proceeding in women with ureteral strictures
resulting from X-Ray therapy or disease progress.

references

 1. (1) Ackerman L. V., del Regato JA.: Cancer Diagnosis, Treatment and Prognosis. St Luis,
 2. The CV. Mosby Company 1954, 868-940.
 3. (2) A 1-Arbid Z, DonovskiL.: The diseases causing stenosis and obstruction of the ure-
 4. ter. Khirurgiia Sofiia, 1993, 46 (2), 33-35.
 5. (3) Cormio L, Battaglia M., Traficante A., Sehaggi EP.: Endourological treatment of
 6. ureteric injuries. Br. J. Urol. 1993, 72 (2), 165-168.
 7. (4) Donowski L., Panchev R, Al-Arbid Z.: The modern treatment of stenosis and ob-
 8. struction of the ureter. Khirurgiia-Sofiia. 1993, 46 (2), 31-33.
 9. (5) Elaushar Nasser A. Othtnan: Warto¶ć przezskórnej przetoki nerkowej (PPN) w ocenie
 10. czynno¶ci wodonerczowato zmienionej nerki. Praca na stopień doktora nauk me-
 11. dycznych, AM ŁódĽ, 1994.
 12. (6) Gomez- Vegas A., Silmi-Moyano A., Blaz±uez-h±uierdo J., Paramo-Gonzalez P;. Con-
 13. servative treatment of ureteral iatrogenesis of gynecologic origin. Arch. Esp. Urol.
 14. 1992, 45(8), 765-71.
 15. (7) Hakenberg O.W., Rudiger K., Wetterauer U.W.F., Sommerkamp H.: Severe urinary
 16. tract damage following radiotherapy for cervical carcinoma. Urological Complica-
 17. tions of Pelvic Surgery and Radiotherapy. Issis Media Ltd., Oxford, UK, 1985,74-88.
 18. (8) Kołodziejska H.\ Patologia i klinika nowotworów. Warszawa 1965, PZWL, 441-493.
 19. (9) Krzeski T., Wolski Z, Borówka A., Kru¶ S., Emsallem M.\ Poszerzenie moczowodu
 20. izolowan± pętl± jelita cienkiego pozbawion± ¶luzówki u chorego z nawrotow± ka-
 21. mic± nerkow±. Urol. Pol. 1989, XLI (2), 85-91.
 22. (10) Kumanov Kh., Panchev R, A 1-Arhid Z.: The modern diagnosis of stenosis and ob-
 23. straction of the ureter. Khiturgiia Sofiia, 1993, 46 (2), 29-31.
 24. (11) Morita T., Kitamura S., Yasukawa S.: Retroperitoneal fibrosis suspected to be urete-
 25. ral tumor because of its localization at the unilateral distal ureter. Hinyokika Kiyo,
 26. 1992, 38(10), 1147-1150.
 27. (12) Morris S.B., DickJ.A.: Ureteric obstruction secondary to contralateral hydronephro-
 28. sis. Br. J. Radiol. 1994, (793), 100-101.
 29. (13) Solsona E., Iborra-Juan I., Ricos-Torrent J. V., Monros-Lliso J.L., Dumont-Martinez
 30. R., Casanov± Ramon J.L., Lopez-Torrecilla J.: Urological complications of pelvic
 31. radiotherapy. Urological Complications of Pelvic Surgery and Radiotherapy. Isis
 32. Media Ltd., Oxford, UK, 1985, 51-67.