PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

ARYLSULFATASE A AND B ACTIVITY IN BLADDER CANCER PATIENTS
Article published in Urologia Polska 1996/49/3.

authors

Tadeusz Spruch, Tadeusz Szumiło, Robert Klijer, Teodozja Pycka, Halina Szumiło, Dariusz Stępnik
Z Kliniki Urologii AM w Lublinie
Kierownik: Prof. dr hab. Tadeusz Spruch
Z Zakładu Biochemii AM w Lublinie
Kierownik: Prof. dr hab. Olga Szymona
Z Zaktadu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej AM w Lublinie
Kierownik: Prof. dr hab. Edward Soczewiński

keywords

bladder neoplasmus arylsulphatase A and B

summary

U 30 chorych z nowotworami pęcherza moczowego wykonano oznacze-
nia aktywności arylosulfataz A i B w moczu oraz surowicy krwi. Grupę kon-
trolną stanowiło 20 osób klinicznie zdrowych. Celem przeprowadzonych ba-
dań była próba oceny przydatności oznaczeń aktywności arylosulfalaz w cho-
robie nowotworowej pęcherza moczowego. Stwierdzono statystycznie istot-
ny wzrost aktywności arylosulfataz A i B w moczu chorych na nowotwory
pęcherza moczowego średnio o 13,9? 12,3 ?/ml/h w przypadku arylosulfa-
tazy A i 2,0 ?2,0 ?/ml/h w przypadku arylosulfatazy B. Różnica w aktywno-
ści osoczowych arylosulfataz nie była statystycznie istotna.

references

 1. (1) Baum H., Dodgson K. S., Spencer B.; The assay of arylsulphatases A and B in human
 2. urine. Clin. Chim. Acta., 1959,4,453.
 3. (2) Bostick W. D., Dinsmore S.R., Mrochek J. E., Waalkes T. P.: Separation and Analysis
 4. of Arylsulfatase isoenzymes in body fiuids of man. Clin. Chem., 1978,24,1305.
 5. (3) Dzialoszyński L. M., Gniot-Szulżycka J.\ Some clinical aspects of Arylsulphatase
 6. activity. Clin. Chim. Acta, 1967,15,381.
 7. (4) Farooąui A. A., Mandel P.\ The clinical aspects of arylsulphatases. Clin. Chim. Acta,
 8. 1977,74,93.
 9. (5) Laidler P. M.: Arylosulfataza A - właściwości fizyko-chemiczne i zastosowanie w
 10. diagnostyce medycznej. Folia Medica Cracoviensia, 1991,32,149.
 11. (6) Laidler P, Kowalski D., Silberring J.: Arylsulofatase A in serum from patients with
 12. cancer of yarious organs. Clin. Chim. Acta, 1991,204,69.
 13. (7) Maru A., Jshibashi T., Jmaj U., Makita A., Tsuji J:. Arylsulfatase A activity of urine in
 14. patients with yarious genitourinary tract disorders. Clin. Chim. Acta, 1980,107,155.
 15. (8) Oktaba W.: Basic statistical methods. PWN, Warszawa, 1982.
 16. (9) Posey E., Morgan R. L:. Urine enzyme activities in patients with Transitional cell
 17. carcinoma of the bladder. Clin. Chimica Acta, 1977,74,7.
 18. (10) Posey L. E., MorganL. R., LevinS., SchwartzM. K.: Measurement of arylsulfatase A
 19. activity in urine. Clin. Chem., 1979,25,328.
 20. (11) Groniowski J., Kruś S.: Podstawy Patomorfologii, PZWL, Warszawa, 1991,183.
 21. (12) Singh J., Tavella D., Di Ferrante N.: Measurements of arylsulfatases A and B in
 22. human urine. J. Pediatr., 1975, 86,574.